Søren Weiman

Søren Weimann

Byrådsmedlem
Frederikssund Kommune

Jeg har boet i Frederikssund Kommune i snart 20 år og har oplevet en kommune med masser af potentiale, men også en kommune der trænger til, at vi skaber bedre sammenhæng.

Bosætningsstrategien er god, men den skal i langt højre hænge sammen med en mere livlig hovedby, hvor forretninger og kulturliv skal understøttes bedre - og hvor skolernes kvalitet i hele kommunen er med til at tiltrække nye borgere.

Vi har et rigt foreningsliv, men vi skal være langt bedre til at binde foreningerne sammen, så de kan hjælpe hinanden og samarbejde mere.

Fjordene er helt centrale i vores kommune, og der kan vi skabe bedre sammenhæng mellem de små havne og det nye maritime center, så vi får endnu mere ud af vores tre kyststrækninger.

Mine mærkesager

Uddannelse

Uddannelse er den bedste investering vi kan gøre i fremtiden. Folkeskolerne skal sikre gode arbejdsvilkår for lærerne, så de kan løse udfordringerne på netop deres skole. Vi skal have max. 24 elever pr. klasse og to-lærerordninger, og vi skal give lærerne arbejdsvilkår, der sikrer, at de ikke tvinges til at undervise efter et elevgennemsnit, men at de skabe trivsel og læring for alle elever i klassen - også for de højtbegavede.

Frederikssund skal tilbyde så bred en vifte og så gode ungdomsuddannelser som muligt. Vi skal ikke nødvendigvis uddanne de unge højere. Vi skal uddanne dem bedre.

Minimumsnormeringerne i dagsinstitutioner skal følges tæt, så der er personale i institutionerne på de tidspunkter, hvor børnene har brug for dem.

Lokal kultur

Vi skal i Frederikssund have et centralt, moderne formidlingscenter og kulturhus som erstatning for det midlertidige bibliotek i Jernbanegade.

Lokal frihed

Om mig

Jeg arbejder stenhårdt for initiativer fra foreninger og frivillige.

Min tid som frivillig i både håndbold- og fodboldklubber og som initiativtager til Frederikssund Esport, har lært mig, at foreningerne er borgerness råstof. Men vi kan samarbejde meget mere i foreningerne og hjælpe hinanden med at skabe endnu mere værdi og engagere endnu flere frivillige.

Det skal kommunen skabe rammerne for.

Jeg er gift og far to teenagere og bor på landet i Tørslev.
Til daglig er jeg medejer og Head of Implementations i en lille software-virksomhed.

1/0
2021
NU
Medlem af Radikale Venstre i ca. 25 år
2016
Medejer og Head of Implementation i software-firmaet DitaExchange
2013
Content Architect hos Napatech
2011
Technical Writer hos Novo Nordisk
2007
Content Developer hos Motorola Solutions
2006
Konsulent og Projektleder hos Tabulex
2003
Lærer og IT-vejleder på Kregme Skole
2001
Kundekonsulent hos Orange
2001
Cand mag, dansk og engelsk sprogteori