Steen Tinning

Steen Tinning

Kandidat til kommunalvalg 2021
Svendborg Kommune
Kultur er kamp – kamp for at forene hvert af livets øjeblikke med mere skønhed, mere mening. Intet mindre.
Steen Tinning

Jeg drømmer om en Svendborg kommune, som er grønnere, friere og stærkere end i dag. En kommune hvor borgerne lever i frihed i fællesskab, og hvor det er de store og små fællesskaber, som har initiativet og sætter retningen for udviklingen. Kommunalbestyrelsen og den kommunale administration løser de opgaver, som nødvendigvis skal løses på tværs af hele kommunen, og bruger ellers kræfterne på at lytte, lære og se – og træde til efter ønske eller behov. De første skridt handler om at sætte folkeskolerne og alle andre kommunale institutioner fri og at inddrage borgere og virksomheder i energiplanlægningen og den øvrige grønne omstilling på en måde, som er både lyttende og respektfuld.

Kultur skal være for alle

Klimakampen og den grønne omstilling er utrolig vigtig, men min hjertesag er idrættens kulturpolitik. Kultur er kamp – kamp for at forene hvert af livets øjeblikke med mere skønhed, mere mening. Intet mindre. Og når det handler om idræt er kroppen helt central. Politisk har kontrol med kroppen alle dage været vejen til kontrol med sindet og derfor er kropslig dannelse helt central for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder. Derfor skal alle børn have mulighed for at udfolde sig i musik og dans, i teater og tegning – og i idræt. Og derfor skal alle borgere have mulighed for at komme i teatret, opleve billedkunst, lytte til musik og udfolde sig i den smukke natur som findes i Svendborg.

Steen Tinning
Steen Tinning

Om mig

Jeg har været aktiv i politisk organisationsarbejde siden midten af 70’erne, fordi det er et område, hvor jeg kan gøre en forskel til det bedre. Jeg er god til at analysere en sag og finder hurtigt frem til den centrale problemstilling. Jeg er god til at skabe tillid og politiske løsninger i fællesskab med andre – blandt andet fordi jeg rummer en god portion humor og ikke er alt for selvhøjtidelig. Jeg synes, at jeg som borger er forpligtet til at bidrage til fællesskabet. Jeg er medlem af Svendborg byråd, og her er stadig meget at gøre. Det passer fint med, at jeg tænker at blive boende i Ballen resten af livet, sammen med min kone.

Fra 1981 til 1987 var jeg medlem af Folketinget for partiet Venstresocialisterne (VS), og jeg bliver ind imellem spurgt hvordan jeg er havnet i Radikale Venstre. For mig er springet ikke så stort. I dele af VS og store dele af Radikale Venstre deler vi menneskesyn: Vi arbejder for den enkelte borgers myndiggørelse, for at styrke den enkeltes mulighed for at tage hånd om sit liv i fællesskab med andre – og vi arbejder for øget uddannelse og andre former for mægtiggørelse, som ruster den enkelte til livet. Det er i den internationale politik og i den økonomiske politik, jeg har flyttet mig – og i den økonomiske politik er jeg langt fra enig med flertallet i Radikale Venstre.

2017 - nu
NU
Medlem af Svendborg Byråd
2000 - 2021
Sekretariatschef m.v. i DGI
2010
Master i Social Entrepreneurship
2001 – 2007
Medlem af Det Nationale råd for Folkesundhed. Ministerudpeget.
1997 - 1999
Lokale- og Anlægsfonden
1994 - 1997
Center for frivilligt socialt arbejde. Faglig sekretær for Kontaktudvalget
1991 - 1994
Udviklingscenter for folkeoplysning og voksenundervisning. Forskningsmedarbejder.
1988 - 1990
Idrætsskolerne i Oure. Centerleder og kursusleder.
1981 - 1987
Medlem af Folketinget
1980
Cand.Mag. i historie og samfundsfag