Portræt af Susan Kronborg

Susan Kronborg

Indfødsretsordfører, boligordfører og indeklimaordfører
Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Foreningsliv og kultur

Som kulturelsker er jeg imponeret over, hvad frivillige kræfter har formået at skabe af kulturmiljø.

SMUKFEST, der om nogen har sat Skanderborg på landkortet, og har skabt en international og kulturbærende musikfestival til gavn for byens erhvervsliv, turisme, og ikke mindst til gavn for kulturlivet. Der er cirka 15.000 medlemmer af Skanderborg Festivalklub, som på frivillig basis sikrer en unik årlig kulturoplevelse i bøgeskoven.

Outdoor Festival i Ry, der ligeledes er skabt af frivillige kræfter.

Fra Samsø Jazzfestival til Odder ”Little Culture Club” til Godsbanen i Aarhus.

Kulturlivet blomstrer i Østjylland, jævnligt båret af sammenholdsskabende foreninger. Jeg vil kæmpe for, at vores foreninger, – som styrker det lokale sammenhold på tværs af alle skel, – får de bedst mulige vilkår til at gro og udvikle sig.

Erhvervsliv og integration

Erhvervsliv

Vores virksomheder har brug for, at flest mulige er aktive på arbejdsmarkedet.

For at sikre det, vil jeg arbejde for et øget beskæftigelsesfradrag, og derved gøre det muligt for arbejdssøgende, at få råd til de ekstra udgifter som opstår, når man kommer i arbejde. Det kan eksempelvis være øgede transportomkostninger eller reduktion af tilskud til vuggestue og børnehave.

Vores erhvervsliv i Østjylland har endvidere behov for, at vi beholder flere af de unge i området efter endt uddannelse. Den strukturelle ”brain-drain”, der sker fra Aarhus til København efter endt uddannelse, bør imødegås ved placering af flere offentlige arbejdspladser i Østjylland. Det er også nødvendigt med en opprioritering af infrastrukturen, herunder busser og tog til pendlere.

I det større perspektiv vil jeg arbejde frem mod at toldbarrierer ophæves. De såkaldte u-lande skal have mulighed for, at øge deres eksport og velstand: Det vil være til gavn for alle, da øget velstand i fattige lande, forventeligt vil betyde øget demokrati, øget uddannelsesniveau og færre flygtninge. På sigt vil det for os indebære nye markeder for vores erhvervsliv.

Kort sagt skal vi ikke gemme os bag Toldmure. Det er en unfair måde at handle på. I stedet skal vi skabe nye markeder for vores eksport.

Integration

Vi skal ligesom i Skanderborg, Odder og Samsø skabe blandede kvarterer. Men Venstres ghettoplan er en forkert italesættelse. Det er ikke en løsning at blande danskere med såkaldte “ikke-danskere”.

Når vi vil løfte folk ud af en socialklasse, så skal socialklasserne blandes. Ressourcesvage danskere er måske ikke de bedste til at integrere. Det betyder, at villaer skal blandes med rækkehuse og lejligheder. Det kræver også, at der er almene boliger i alle kommuner. Det helt afgørende moment for mig er altså, at løfte folk ud af de socialklasser, hvor mange er ”groet” fast.

Der er masser af uudnyttet potentiale. Som medlem af Integrationsrådet i Skanderborg, møder jeg mange initiativrige iværksættere. Så hele øvelsen er, at bibeholde den iværksætterlyst og fjerne de strukturelle vanskeligheder.

Dyrevelfærd og drikkevand

Dyrevelfærd

Jeg vil kæmpe for mere dyrevelfærd, gøre op med de lange dyretransporter, samt vilkårene hvorunder de foretages, samt arbejde for en udfasning af pelsfarme.

I 2017 blev pelsfarme forbudt i Tyskland og Tjekkiet. Tysklands tilbageværende minkfarme vil nu blive udfaset i løbet af 5 år og Tjekkiets farme udfases frem til 2019. Dermed er der nu 9 europæiske lande, der har sat en stopper for at dyr kan opdrættes alene for deres pels.

Den norske afvikling frem mod 2025, kan udløse en erstatning til de avlere, der må stoppe eller omstille produktionen. Andre lande med forbud mod pelsdyravl er bl.a. England, Holland, Østrig og Kroatien. I Japan er landets sidste pelsfarm lukket og landets pelsimport er faldet med 80 pct. Herhjemme har Folketinget vedtaget en udfasning af rævefarme i 2023. Det betyder, at vi i 2021 fik udfaset den sidste rævefarm i Danmark. Der er desværre stadig chinchilla farme og der er endnu ikke flertal for at forbyde minkavl.

Drikkevand

Rent drikkevand er et fantastisk gode. Vi har alle et ansvar for at passe på vores grundvand. I Østjylland har vi nogen af Danmarks reneste søer. Men der er til stadighed brug for lovgivning for at sikre vi alle fortsat har adgang til rent drikkevand.

FN’s eksperter forudser, at om blot 10-12 år vil halvdelen af verdens befolkning mangle adgang til rent vand.

AquaGlobe, der er etableret af det kommunale Skanderborg Forsyning A/S, er et videnscenter for vandteknologi. Her afprøves ny teknologi i samarbejde med og til gavn for dansk industri. Og ikke mindst i Østjylland ligger en række virksomheder, der er førende på verdensplan indenfor vandteknologi – som Grundfos i Bjerringbro, AVK i Galten og Kamstrup i Stilling. Med vores viden begrænser vi vandspild i Afrika, Californien, Brasilien og provinser i Kina - fra typisk 70 pct. til 6 pct.

Det illustrerer meget fint, at Danmark skal spille en endnu større rolle internationalt:

Vi skal bekæmpe klimakrisen ved at dele vores know how. Og vores løsninger i mange andre sektorer, er allerede på vej til at blive det nye 'vindmølle-eventyr".

Susan Kronborg ved sommergruppemøde 2021
2020 - nu
NU
Medlem af Folketinget
2021
NU
Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstres Folketingskandidatnetværk
2013 - 2020
Specialkonsulent i Skattestyrelsen
2010 - 2012
Specialkonsulent i Skatteministeriet
1995 - 2010
Fuldmægtig i Skattestyrelsen
2005 - 2007
Uddannelse: L.LM. (Legum Magister), Aarhus Universitet
1995
Fuldmægtig i Skatteankenævnet
1988 - 1994
Cand. Jur., Aarhus Universitet

Kort om mig

Jeg er folketingsmedlem for Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds, efter Morten Østergaard nedlagde sit mandat.

Jeg er uddannet Cand. Jur., L.LM. og har arbejdet i Skattestyrelsen samt Skatteministeriet. Jeg er gift med Henrik Staunskjær, som driver advokatvirksomhed i Skanderborg.

Jeg er lokalt forankret og er som radikal både humanist og samtidig fokuseret på erhvervslivet.

Man kan stemme på mig i hele Østjylland. Jeg er opstillet for Opstillingskredsen Aarhus.

Opstillingskreds

Susan Kronborg er opstillet som folketingskandidat i Aarhus Sydkredsen i Østjyllands Storkreds.

Kontakt Susan