Svend Erik Hansen

Svend Erik Hansen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Svendborg Kommune
Svendborg er kendt som en dejlig by og kommune, med natur og kultur og med megen venlighed. Vi bør også sørge for blive innovative og effektive - og blive kendt for det.
Svend Erik Hansen

En stemme på mig vil være en stemme på ordentlighed, synlighed og størst mulige åbenhed i Svendborgs byråd.

Mennesker, som er sårbare og svage, skal tilbydes omsorg og hjælp, så de med rette føler sig ligeværdige. Det gælder for børn, syge, gamle, handicappede, fremmedsprogede, alkoholikere, voldsparate....... alle.

Svendborg er vores sted, et helt unikt samfund, rigt på menneskelige ressourcer og materielle værdier. Vi skal udvikle det sammen og kæmpe imod splittelse.
Politikerne er meget synlige og bør gå i spidsen.

2010 - 2021
NU
Pensionist. Formand for Svendborg Frivilligråd
2002 - 2010
Centerchef, CFH
1998 - 2002
Projektleder, Castberggård
1979 - 1998
Døvekonsulent. Ledende døvekonsulent. Regionschef, CFD
1975 - 1979
Døvelærer
1973 - 1975
U-landsfrivillig
1972
Uddannet lærer