Tage Nielsen

Tage Nielsen

Byrådsmedlem
Skanderborg Kommune
Min drøm er, at Skanderborg bliver et forbillede for andre kommuner, med den største tilfredshed hos borgere, virksomheder og ansatte. Fordi vi finder nye veje i opgaveløsningen og gør en virkelig forskel for borgerne. At vi er en kommune, hvor alle er en del af de fællesskaber, der findes, og hvor man har lyst til at deltage og selv gøre en forskel for andre.
Tage Nielsen

Jeg har været engageret i mit samfund og lokalområde hele mit liv. Jeg kan ikke lade være. Det er jeg fordi vi bor i et fantastisk land og en virkelig god kommune. Jeg ønsker at bidrage til det samfund jeg bor i, men jeg har også lyst til at præge det med de værdier jeg står på. Det er frihed til forskellighed, mangfoldighed, åndsfrihed og tolerance.

Jeg vil arbejde for en kommune, der er åben og inkluderende, og som understøtter foretagsomhed, og som også holder hånden under dem, som har brug for det. En kommune, der giver muligheder for at tænke nyt og som både sikrer stabilitet og forudseenhed og samtidig ansporer til iværksætteri. Vi skal have en kommune, der inddrager og gør brug af folks evner og erfaringer. På den måde får vi en endnu bedre kommune.

Mine mærkesager

Jeg har professionelt helt mit liv arbejdet med og for børn og unge. Der ligger mig meget på sinde, at børn og unge skal have de bedste betingelser for at trives og lykkes i deres liv. Her har kommunen og medarbejderne en stor rolle at spille, ligesom de frivillige i vores forenings- og kulturliv har en stor andel af æren for at børn og unge trives.

I den anden ende af skalaen har vi som velfærdssamfund et stort ansvar for, at de ældre, der har behov for pleje og omsorg , gives det aller bedste. Det gælder indsatsen i hjemmeplejen og på plejehjemmene og det gælder også, når der er involveret hospitaler og praktiserende læger.

Og så er det en hjertesag for mig, at vi har noget at gå op i, når vi lever vore forskellige liv. Vi bestemmer selv, hvad det skal være. Men vi skal stille muligheder til rådighed. Det handler om kultur, fritids- og idrætstilbud. Den slags er langt hen ad vejen drevet af engagerede frivillige, der stiller sig til rådighed i foreningslivet og i kulturhuse. Det er uvurderligt for os.
Kultur er noget vi har behov for på den ene eller anden måde. Derfor skal vi investere i kultur, fritid og idræt og faciliteterne hertil.

Radikale Venstres kandidathold i Skanderborg
1/0

Om mig

  • Født 1957
  • Udannet i kommunal administration, klubpædagogik og transport.
  • Ansat Skive kommunes administration fra 1975 til 1980
  • Ansat som klubleder i GJUK, Galten fra 1980 - 2019
  • Fra 2020 ansat som chauffør hos Herning Turist og fra 2021 desuden hos Viking Bus.

Siden 1990 medlem af først Galten Byråds og siden Skanderborg byråd.
Er her udvalgsformand for kultur, sundhed og beskæftigelse.
Er desuden medlem af Kommune Kontaktrådet og Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midt.

Gennem mit arbejde i Landsforeningen Ungdomsringen for år tilbage, blev jeg involveret i internationalt ungdomsarbejde. Igennem disse kontakter, er jeg nu involveret i en skole i Accra, Ghana for gadebørn. Her har jeg sammen med bl.a. Rotary Galten - Skovby rejst penge til opbygningen af en sundhedsklinik i tilknytning til skolen. Dette arbejde er jeg fortsat involveret i.