Thomas Bisgaard

Thomas Bisgaard

Byrådsmedlem
Lejre Kommune
Jeg håber at vi i Lejre, kan gå foran med et godt grønt eksempel på vores ressourceforbrug i de kommunale institutioner og arbejdspladser.
Thomas Bisgaard

Som aktiv medborger i Lejre vil jeg meget gerne medvirke til at gøre Vores Sted til et endnu bedre sted at bo.

Jeg er særligt optaget af arbejdet med børn og unge og igennem de sidste fire år har jeg arbejdet for bedre pasningsmuligheder og udvidelse af såvel daginstitutioner og skoler.

Mine mærkesager

  • Gode folkeskoler
  • Gode daginstitutioner
  • Gode cykelstier og sikre skoleveje rundt i kommunen

Om mig

Jeg fortsætter meget gerne det konstruktive samarbejde på tværs af alle partier i byrådsarbejdet. For gennem et bredt samarbejde finder vi de bedste og mest holdbar løsninger.

  • Bosiddende i Osted
  • Medlem af Kommunalbestyrelsen
  • Formand for Børne- og Ungeudvalget
  • Skoleleder i København