Toke Halskov Kristensen

Toke Halskov Kristensen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Kerteminde Kommune

Jeg stiller op, fordi jeg tror på, at vi sammen kan mere. At vi i fællesskab kan løse de udfordringer, vi møder. Kerteminde Kommune har virkelig meget at byde på, og jeg vil i fællesskab aktivt være med til at holde fast i alt det gode, men samtidig nytænke og udvikle vores kommune dér, hvor det giver mening. Jeg brænder for ordentlighed, for åbenhed og er oprigtig nysgerrig på mine medmennesker.

Foreningslivet

Vores foreninger spiller en afgørende rolle i vores lokalsamfund. De gør, at vi kan have et mangefacetteret kultur- og fritidsliv. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer rammerne for vores foreninger, så alle har mulighed for at udfolde sig og have et aktivt liv.

Naturen

Vores fælles natur er under pres, og vi må ikke tage den mangfoldige natur for givet. Naturen skal have mere plads, og vi skal sikre vores drikkevand. Uanset hvordan vi griber det an, så er det afgørende, at vi gør det i fællesskab og har modet til at gøre mere og gøre det anderledes.

Socialøkonomiske virksomheder

Virksomheder behøver ikke kun at have én bundlinje. Jeg er inspireret af de muligheder, det giver, når virksomheder og iværksættere gennem sit virke og indtjening fremmer særlige sociale, kulturelle eller miljømæssige formål.

2008-2011
Cand. oecon. Aarhus Universitet
2004-2008
BSc. polit. Københavns Universitet