Nyt principprogram

Verden og virkeligheden har forandret sig, siden Radikale Venstre sidst fik nyt principprogram i 1997. Derfor skal vi i den kommende tid have formuleret en ny tekst, der omfavner Radikale Venstres grundlæggende principper og beskriver de udfordringer, vi som parti skal tage ansvar for.

Frem mod 2022 skal der laves nyt principprogram, som skal danne rammen for arbejdet i Radikale Venstre de næste mange år.

Efter en lang periode med corona, er processen for nyt principprogram dog omlagt og forlænget. Den nye proces strækker sig fra efteråret 2020 til foråret 2022. Processen blev således indledt i efteråret 2020 med ti parallelle storkredsmøder, og derefter fem temamøder på tværs af landet i foråret 2021.

Med input fra både storkreds- og temamøder udarbejder skrivegruppen derefter en skitse til programmet, der fremlægges til landsmødet i september 2021. Derefter arbejder skrivegruppen videre med programmet, og får fornyede input gennem værksteder på nytårsstævnet 2022. Programmet vedtages planmæssigt på et ekstraordinært landsmøde i foråret 2022.

På hovedbestyrelsesmødet den 25. januar 2020 blev processen omkring principprogrammet sat igang ved, at hovedbestyrelsen valgte seks medlemmer af skrivegruppen. Udover de seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen består skrivegruppen også af to medlemmer folketingsgruppen, og ledes desuden af landsformand Svend Thorhauge.

Skrivegruppen

Skrivegruppen består af:

 • Svend Thorhauge, formand

HB-valgte

 • Christopher Røhl Andersen
 • Christian Friis Bach
 • Rune Christiansen
 • Marianne Mulle Jensen
 • Peter Lauritsen
 • Sigrid Friis Proschowsky

Fra folketingsgruppen

 • Samira Nawa Amini
 • Sofie Carsten Nielsen


Udover skrivegruppen, som har ansvaret for, at nedfælde programmet, er der også nedsat en arbejdsgruppe i forretningsudvalget. Arbejdsgruppen har ansvar for processen for det nye principprogram. Derudover er sekretariatet tilknyttet for at understøtte processen.

Forretningsudvalgets arbejdsgruppe for principprogram:

 • Rune Christiansen
 • Søs Haugaard
 • Morten Munch Jespersen
 • Jens-Christian Navarro Poulsen
 • Anders Thomsen
 • Svend Thorhauge
 • Landsformanden for RU

Sekretariatsbetjening:

 • Xenia Due
 • Lars Beer Nielsen