Valgoplæg: Sammen om en ny start

Radikale Venstres folketingsgruppe ved sommergruppemøde 2022
Valgoplæg 2022
Radikale Venstres folketingsgruppe

  Tænk hvor dejligt Danmark er

  Om sommeren, når vi hopper i vandet sammen og får klistrede fingre af is.
  Om efteråret, når vi trodser regn og blæst med regntøj og røde kinder.
  Om vinteren, når vi rykker sammen, hygger og tænder lys.
  Og om foråret, når vi mødes i plantecentre og på genbrugspladser, for at rydde ud i det gamle, så frø og få vores haver og altankasser til at gro på ny.

  Tænk hvis politik også handlede om at stå sammen

  I solskin og blæsevejr. Om konkrete løsninger på virkelige problemer.
  Om at gøre kloden grønnere. Om at fylde legepladserne med røde kinder og få flere med i fællesskabet. Om at tænde lys i mørket og få vores samfund til at spire, gro og blomstre i fremtiden.

  Virkeligheden kalder på en ny start og et nyt lederskab

  Verden er i hastig forandring og kalder på en ny start og et nyt lederskab i Danmark.

  En ny start, der kan samle os som land frem for at dele os i rød og blå lejr.

  Et nyt lederskab, der kan samle os om langsigtede forandringer i stedet for blokkenes magtsyge, stilstand og splittelse.

  For der er brug for, at vi står sammen og handler i fællesskab, når krigen pludselig raser i Europa, når vejret går amok og når priserne stiger os over hovedet.

  Der er brug for, at vi står sammen om at træffe de ansvarlige beslutninger, der skal til for at hæve ambitionerne for Danmark. Sætte ind mod klimaforandringerne og vende udviklingen. Skabe en lysere og friere fremtid for vores børn og unge. Sikre flere medarbejdere til mere tid, tryghed og nærvær i vores velfærd. Gøde jorden for højere vækst i virksomhederne og flere gode, grønne jobs i fremtiden.

  Vi har 16 visioner for en ny ledelse af Danmark – og vi har brug for dig

  Vi er Radikale. Vi vil tænke nyt, stå sammen og skabe forandring.

  Vi præsenterer på de følgende sider 16 visioner for en ny start.

  Men vi har først og fremmest brug for dig. For gode beslutninger laves sammen med dem, den vedrører. Og politik bliver først til virkelighed, når den engagerer os og giver mening. Når den får os til at stå op om morgenen og gøre tingene på en ny måde.

  Vi har brug for dig til at gøre Danmark endnu dejligere – friere, grønnere og stærkere for os alle sammen.

  Overblik

  Vi har 16 visioner for et grønt, frit og stærkt Danmark, og hver af dem indeholder flere konkrete bud på løsninger, som foldes grundigt ud i det følgende.

  Her får du først et kort og samlet overblik over alle 16 radikale visioner

  Tænk grønt, frit og stærk

  Læs alle 16 visioner som PDF

  Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret går amok. Derfor skal vi finde svar og løsninger nu.

  TÆNK GRØNT

  Vi skal gøre den grønne omstilling af Danmark færdig og vise resten af verden, hvordan vi globalt kommer i mål. Klimakrisen er vor generations største krise.

  Polerne smelter. Naturen dør. Og vejret går amok. Derfor skal vi finde svar og løsninger nu. Vi vil sætte turbo på både vind og solenergi, så vi kan blive selvforsynende med ren grøn energi og uafhængige af Putins gas og Mellemøstens olie.

  Vi vil plante skov, udbrede vild natur, sikre rent drikkevand og fange CO2. Målet er at nå 80 pct. nettoreduktion i 2030 og 110 pct. i 2040, gennemføre en ny biodiversitetslov og etablere en gennemført grøn dansk produktion, så Danmark kan vise resten af verden vejen mod en grøn fremtid.

  VISIONER

  • 110 procent grønt Danmark
  • Renere vand og bedre mad
  • Et grønnere Danmark med rigere dyreliv
  • Større klimaretfærdighed

  110 procent GRØNT DANMARK

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Klimakrisen og naturens rasen lægger verden i kaos

  Klimaforandringerne raser og har vist sig at være langt vildere og gå hurtigere end frygtet. Verden har kurs mod en smertelig opvarmning. Fortsætter vi som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100 – og selv hvis vi stoppede al udledning, vil verdenshavene stige med 27 cm. Det har uoverskuelige konsekvenser for mennesker på hele kloden. Uden handling vil klimaforandringerne skabe øget fattigdom, migration, hungersnød, krig og katastrofer i fremtiden.

  Der skal handles nu. Eksperterne i FN’s klimapanel, taler med en umisforståelig tydelighed: Det er nu, vi skal handle, hvis vi skal begrænse den globale opvarmning. Tiden er ikke til planer for planers skyld. Vi har truffet vigtige politiske beslutninger. Nu skal beslutninger blive til virkelighed. Nu også af hensyn til vores sikkerhed og adgangen til sikker, grøn og billig energi.

  TÆNK NYT: 110 procent grønt Danmark

  Tænk hvis vi begyndte at afmontere drivhuset helt, i stedet for kun at lappe hullerne. Hvis vi fjernede mere CO₂ fra atmosfæren end vi tilførte. Så vi rent faktisk blev mere grønne – og ikke bare blev lidt mindre sorte – dag for dag. Så vi kan se vores børn i øjnene, når de spørger os, hvad vi gjorde for at bremse klimaforandringerne?

  Den grønne omstilling skal booste Danmark, ikke bremse os. Danmark skal være et land, hvor man både kan starte bilen og varme sig i huset med grøn strøm fra vinden og solen. Hvor luften er ren og økonomien stærk, fordi vores industri og landbrug er globale ledestjerner på nye teknologier og plantebaserede fødevarer. Hvor vi skaber flere nye grønne jobs, videreuddanner os og løfter hele vores samfund væk fra de forurenende erhverv og industrier.

  RADIKALE FORSLAG

  Renere vand og bedre mad

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Sprøjtemidler, kemi og forurening truer rent vand og mad

  Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Rent drikkevand bliver fremtidens vigtigste ressource. Skal vores børn og børnebørn også kunne tænde for vandhanen og drikke direkte uden at være bange for sprøjtemidler og andre kemikalier i vandet, kræver det handling i dag.

  Fortidens synder kræver nutidig handling. Alt for længe har de mange generationsforureninger forurenet vores grundvand og miljø. Og nye forureninger kommer til, senest med skandalerne omkring PFAS forurening af vores drikkevand.

  Verden mangler grønne proteiner og næring. Danmarks intensive landbrug, hvor mange marker bruges til foder fremfor fødevarer, skader klima og miljø. Og det mindsker vores globale bidrag til at afbøde den fødevarekatastrofe, som truer lige om hjørnet.

  TÆNK NYT: Renere vand og bedre mad

  Tænk hvis Danmark viste vejen ud af fødevarekatastrofen. En vej hvor vores stolte arv som landbrugsland blev brugt til at udvikle, ikke afvikle landbruget. Og hvor ny teknologi og bæredygtige virksomheder gør, at vi kan producere mere plantebaseret mad og på et mindre areal. Tænk hvis det kunne være vores bidrag til de globale udfordringer vi står overfor.

  Vi drømmer om en fremtid, hvor der stadig er rent vand i vores vandhaner. Hvor rent drikkevand aldrig bliver en knap ressource. Hvor vi kan vande marker og give vores husdyr rent vand.

  RADIKALE FORSLAG

  Et grønnere Danmark med rigere dyreliv

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Den menneskelige aktivitet presser naturen

  Naturen kalder på politisk ansvar, lederskab og handling. Danmark er et landbrugsland. På godt og ondt. Mere end 60 pct. af Danmarks areal er dækket af opdyrket jord. Det presser vores smukke natur og mange af Danmarks plante- og dyrearter er i fare for at forsvinde.

  Fiskene forsvinder fra havene omkring Danmark. Trawlfiskeri, råstofudvinding og dumpning af havneslam fra anlægsprojekter lægger vores havbund øde hen. Stenrev er forsvundet og fiskenes ynglesteder er væk.

  Skovene udleder mere CO₂ end der optages. Manglende skovplantning de seneste mange år betyder at den dansk skov bliver nettoudleder af CO₂ inden for få år, hvis ikke vi gør noget drastisk. Skoven dækker omkring 15 pct. af Danmarks areal, hvilke er langt fra vores nationale målsætning om 25 pct. skov i Danmark – eller mere end 1 mio. hektar.

  TÆNK NYT: Et grønnere Danmark med plads til et rigt dyreliv

  Tænk hvis vi tog naturens behov seriøst. Hvis vi kunne skabe et land, hvor menneskelig aktivitet og dyreliv ikke var hinandens modsætninger. Hvor vi sikrede bæredygtige levesteder for alt fra bier til bævere, så næste generation kan opleve en natur i fremgang i stedet for modgang.

  Vi drømmer om et Danmarkskort præget af skov, heder og moser. Hvor fødevareindustrien fylder mindre, selvom den stadig bidrager til at mætte verden. Hvor naturen både beskytter vores grundvand og sørger for, at vi optager mere CO₂, end vi udleder. Hvor skovene er så store, at man kan fare vild og hvor havets økosystem er i balance og danner grundlag for et bæredygtigt fiskeri.

  RADIKALE FORSLAG

  Vi siger: lad Danmark går forrest og tage ansvar. Ansvar for at Danmark og verdens rigeste lande lever op til vores klimaforpligtelse overfor de mest udsatte af klodens folk.

  Større klimaretfærdighed

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Den globale klimakrise rammer de mindste udledere hårdest

  Verdens fattigste kalder på klimahandling. Men der lyttes alt for lidt fra de rigeste. Ved COP15 i København forpligtede verdens rigeste lande sig til at øge klimabistanden. Det er endnu ikke sket. Alt imens stiger verdenshavene, storme raser og tørke skaber sult i verden. Klimakrisens brutale virkelighed rammer dem, der har allermindst, allerhårdest.

  Klimakrisens virkelighed kender ikke landegrænser. Der gøres mangt og meget for at nedbringe Danmarks udledninger af CO₂ inden for landets grænser. Men den virkelige klimakrise kender ikke landegrænser. Danskernes klimaaftryk og presset på biodiversitet fra vores forbrug kalder på en højere grad af globalt klimansvar.

  Klimaflygtninge vil banke på Danmarks dør.Der er ingen tvivl. Allerede i dag er der flere, der flygter på grund af ekstremt vejr, end der flygter på grund af krig.

  TÆNK NYT: Danmark skal gå forrest i kamp for klimaretfærdighed i verden

  Tænk hvis vi kan skabe en bedre, grønnere og mere sikker verden. Hvor verdenssamfundet træder til når klimaet raser. Når østater trues af stigende vandstand, skal vi hjælpe med klimasikring. Og når tropiske storme lægger byer og infrastruktur ned, skal vi bygge op. Når kulkraftværker øger luftforurening, skal vi rejse vindmøller.

  Lad os skabe en vision for Danmark, hvor vores forbrug ikke skader andre lande. En vision om at bringe danskernes forbrug ned blandt de laveste i verden og hvor produktion af vores egne varer ikke belaster klimaet.

  Vi siger: lad Danmark går forrest og tage ansvar. Ansvar for at Danmark og verdens rigeste lande lever op til vores klimaforpligtelse overfor de mest udsatte af klodens folk.

  RADIKALE FORSLAG

  Trivselskrisen blandt vores børn og unge indrammer et af tidens største paradokser:
  Vi har aldrig været rigere, men mange børn og unge har aldrig haft det dårligere. Sådan skal det ikke være længere.

  TÆNK FRIT

  Alle børn skal opleve en god og fri barndom med mere leg, frihed, fordybelse og glæde. De skal gå ud af skolen med mere tro på sig selv og de grundlæggende færdigheder på plads. Og både børn, unge og voksne skal have adgang til attraktive uddannelsesmuligheder, som giver frihed, mening og værdi for deres liv og job. Så den enkelte får større frihed til at vælge sin vej i livet. Så langt færre børn og unge fremover mistrives eller kommer til at stå uden for fællesskabet.

  Trivselskrisen blandt vores børn og unge indrammer et af tidens største paradokser:
  Vi har aldrig været rigere, men mange børn og unge har aldrig haft det dårligere. Op mod hvert syvende barn forlader skolen uden at kunne læse, skrive eller regne. Over 40.000 unge har hverken job eller uddannelse. Alt for mange er ensomme eller får diagnoser. Uddannelser lukkes og begrænses. Sådan skal det ikke være længere.

  VISIONER

  • Mere leg, grin og nærvær
  • Fri folkeskole som løfter alle
  • Flere unge i fællesskabet
  • Bedre uddannelse hele livet

  Mere leg, grin og nærvær

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Vores børn og unge mistrives

  Børn og unge mistrives i alarmerende grad. Antallet i psykiatrisk behandling er næsten fordoblet på ti år. Hver tredje unge kvinde har dårligt mentalt helbred og mere end halvdelen oplever stress. Flere og flere skader sig selv og udvikler spiseforstyrrelser.

  Barndommen og ungdommen er for alt for mange præget af ensomhed, præstationspres og følelser af utilstrækkelighed. På skolen og ungdomsuddannelserne er der for få, der rækker hånden op og for mange, der prøver at give de svar, der forventes, i stedet for at være nysgerrige og frie til at forundres og lære nyt.

  TÆNK NYT: Mere leg, grin og nærvær i stærke fælleskaber

  Tænk hvis alle børn kunne opleve en god og fri barndom med mere leg, frihed, fordybelse og glæde. Hvis der var lærere og pædagoger nok. Masser af nærvær og faglig begejstring. I både skoler, daginstitutioner og fritidstilbud. I foreningsliv og sportsklubberne. Så fællesskabet for alvor kunne tage hånd om alle og forebygge mistrivsel i skolegang og ungdomsliv.

  Tænk hvis ungdommen kunne være fyldt med mere glæde, tryghed og støtte. Så de unge var mindre bange for at fejle og gik mere ubekymrede ind i fremtiden. Tænk hvis de, der har brug for det, ikke skulle vente i årevis på at få den nødvendige og rette hjælp.

  Vi har en ambition om stærke fællesskaber for alle børn og unge – både i skolen, i fritiden, i foreningslivet og i familien.

  RADIKALE FORSLAG

  Fri folkeskole som løfter alle

  VIRKELIGHEDEN KALDER: For mange lærer for lidt i vores skoler

  Virkeligheden kalder i vores folkeskole. Den er overstyret og underfinansieret. Skoledagene er blevet for lange og vi er ikke lykkedes med inklusionsopgaven. Op mod hvert syvende barn forlader folkeskolen uden at kunne det basale.

  For mange elever sidder alt for meget og er for ofte alene foran en computer for at løse den ene enslydende opgave efter den anden. De bliver undervist til test og eksaminer, og det dræner nysgerrigheden og virkelysten. Der er alt for mange hvide vægge og for lidt kunst, bevægelse og natur. Indeklimaet halter alt for mange steder. Der mangler ressourcer til reel inklusion, der får alle børn med. Lærerne mangler kollegaer, tid, overskud og plads til pædagogisk sparring. Det presser børns fællesskaber og lærelyst og sender alt for mange børn ud i skoleværing og mistrivsel.

  TÆNK NYT: En fri folkeskole, som løfter alle

  Tænk hvis vi kunne sætte skolen fri af regler, lange skoledage og målstyring af undervisningen. Hvis børnene mødte ind til lærere og pædagoger, som havde tiden til langt bedre mulighed for at hjælpe hvert enkelt barn med at blive en del af fællesskabet og få mere ud af skoledagen.

  Vi har en ambition om at investere massivt i skolen, så der bliver flere lærere og ressourcer til langt mere spændende, meningsfuld og varieret undervisning. Så alle børn – uanset deres forskellighed og baggrund – møder en skole, der passer til dem, hvor de kan lære og udtrykke sig på deres egen måde. Så alle børn oplever, at de er betydningsfulde og så alle lærer at læse, skrive og regne. Så skolegangen blev fuld af oplevelser, fantasi, leg og virkelyst. Så skolerne blev fyldt med lys og farve, frisk luft og masser af bevægelse.

  RADIKALE FORSLAG

  Flere unge i fællesskabet

  VIRKELIGHEDEN KALDER: 42.000 unge står uden for fællesskabet

  42.000 unge i alderen 15-24 år står udenfor fællesskabet. De har ikke en ungdomsuddannelse, er ikke i gang med at tage en og har ikke et job. De er snublet i et stadig mere strømlinet uddannelsessystem. Mange mistrives og er ensomme. De har ofte helbredsproblemer og psykiatriske diagnoser, dårlige karakterer fra folkeskolen eller for nogens vedkommende et misbrug eller en kriminel løbebane.

  De vil gerne være med og samfundet har brug for dem.Men de har svært ved at finde en vej ind i fællesskabet og tabes alt for ofte i krav, regler og systemtænkning i kommunerne. De finder i stedet sig selv efterladt foran en skærm, alene på et klubværelse eller formålsløst drivende i udkanten af samfundet.

  TÆNK NYT: Flere unge med i fællesskabet

  Tænk hvis det var vigtigere, hvad den enkelte unge kunne og ville, end hvad reglerne sagde, de skulle og måtte. Så det blev vigtigere at få de unge godt på vej i livet, end at få dem ud af de offentlige kasser.

  Tænk, hvis de unges egen motivation betød mere.Hvis de menneskelige møder og de faglige skøn kunne overtrumfe rigide regler og firkantede standarder. Så der kunne gives mere tid eller gribes hurtigere ind. Stilles strengere krav eller tildeles større støtte. Fokuseres mere på behandling, jobindsats eller uddannelse, alt efter hvem den enkelte er og hvad der giver mening for hende eller ham.

  Livet skal være meningsfyldt for alle mennesker i Danmark – og derfor mener vi også, at det er et samfundsansvar, at vores unge er godt i gang med at gribe livet. For alle unge skal kunne ses for dem de er, drømme om fremtiden og finde en vej ind i fællesskabet.

  RADIKALE FORSLAG

  Bedre uddannelse hele livet

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Massivt pres på studerende og uddannelser

  Ansøgertallet til de videregående uddannelser er i frit fald. Vi mangler mennesker både i vores børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse og i virksomhederne. Men mange steder er frafaldet stort og flere og flere studerende mistrives. Uddannelsespladser lukkes, flyttes og begrænses af politikere, der bruger dem som skakbrikker i et spil om vælgergunst og kommunalpolitik.

  Nu spændes bæltet yderligere med nye forslag fra kommissioner, interessenter og partier om at afkorte universitetsuddannelserne og spare på SU’en. Det er den forkerte retning.

  Det er som om, at vi har glemt, hvor meget uddannelse betyder for det enkelte menneske og for hele vores samfund. For dygtige medarbejdere og frie liv. For ungdommen og for drømmene om, hvem man vil være og hvad man kan blive.

  TÆNK NYT: Bedre uddannelser for flere – gennem hele livet

  Tænk hvis vi satte mennesker først og uddannelserne fri i en ny samfundskontrakt. Satte den enkeltes livsdrøm først ved at give unge og voksne bedre uddannelsesmuligheder. Bandt de forskellige uddannelsestyper sammen til ligeværdige, attraktive forløb, man kan tjekke ind og ud af hele livet – som man selv ønsker det. Banede en ny vej til frihed, dannelse og udvikling. For den enkelte og for hele vores samfund. Investerede i mennesker, gjorde op med mistrivsel og stoppede besparelser, udflytninger og truslerne om at afkorte uddannelserne.

  Vi vil sætte ungdommen fri ved at give større adgang til bedre uddannelser. Så den enkelte unge får bedre plads til at udvikle sig og forfølge sine drømme – og så det ikke er en katastrofe, hvis man snubler undervejs De unge er ikke bare tal i et regneark, man kan skynde på, spare på eller diktere livsbaner for. De unge skal høres – og de fortjener det bedst mulige grundlag for deres fremtid.

  RADIKALE FORSLAG

  TÆNK STÆRKT

  Vi skal have et robust økonomisk fundament under det samfund, vi kender og holder så meget af. Der skal både være råd til at udvikle og forny. I dag mangler der medarbejdere i virksomhederne, læger og sygeplejersker på sygehusene, plejere på plejehjemmene, lærere på skolerne og pædagoger i daginstitutionerne. Vi kan være nok så rige, men hvis vi ikke har mennesker til at passe på vores børn og ældre eller til at lave vindmøllevinger og leverpostej, så bliver vi med tiden et andet Danmark, end det vi er så stolte af at være. Vi vil derfor skabe et økonomisk fundament, der giver os råd til at gøre Danmark grønt, vores børn frie, vores sundhedsvæsen stærkt – og som samtidig efterlader råderum til alt det andet, der gør Danmark til det dejlige land, vi har i dag.

  VISIONER

  • Høje ambitioner og nye reformer
  • Plads til alle og fokus på den enkelte
  • Flere gode leveår for alle
  • Rummelighed i fællesskabet

  Høje ambitioner og nye reformer

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Vi mangler mennesker og midler til at løse vores udfordringer

  Vores velfærdssamfund er under pres og vi mangler mennesker.Vi står over for store udfordringer, som kræver vanskelige beslutninger og klare politiske valg. Klimakrisen står uløst og kræver store investeringer, velfærdssystemet er presset af mangel på medarbejdere og virksomhedernes vækstmuligheder hæmmes af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Alt sammen i skyggen af en ulykkelig krig, der kalder på
  markante investeringer i soldater, bevæbning og beredskab.

  Uden nye reformer er der ikke mange penge i kassen de kommende år. Og der mangler allerede i dag mennesker til at løfte opgaverne i virksomheder og velfærdsinstitutioner.

  Hvis vi vil løse virkelighedens kriser og øge ambitionerne, er der behov for at lægge berøringsangsten for reformer på hylden, droppe symbolpolitikken og tage livtag med de virkelige problemer.

  TÆNK NYT: Større ambitioner gennem nye reformer

  Tænk hvis vi kunne finde penge til det hele - klimakrisen, tryghed i velfærden og vækst i virksomhederne. Så vi kunne ansætte nye kolleger til de lærere, sygeplejersker og sosu’er, som i dag løber alt for hurtigt. Så vi kunne styrke uddannelser, skoler og psykiatrien, så børn og unge kunne få en højere trivseltrives, og så fundamentet for fremtiden kunne styrkes. Og så vi kunne skabe endnu flere jobs i den private sektor.

  Tænk hvis vi turde træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for at tage hånd om virkelighedens kriser. Vi ønsker at gennemføre reformer, så vi kan løfte råderummet og sikre mennesker nok til den grønne omstilling, til behovet i virksomhederne og til at løfte velfærden.

  Radikale forslag

  Tænk hvis vi kunne få alle talenter i spil. Køn, nationalitet, handicap eller alder må ikke være afgørende for hvordan og hvor man passer ind på arbejdsmarkedet. Vi går glip af talent, når køn og baggrund begrænser dine karrieremuligheder.

  Plads til alle og fokus på den enkelte

  VIRKELIGHEDEN KALDER: For lidt plads til forskellighed på arbejdsmarkedet

  Alt for mange oplever diskrimination. Vi hører om ældre, der føler sig presset ud af arbejdsmarkedet og mennesker med handicap, der sidder fast i rigide systemer. Om borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der må sende langt flere jobansøgninger end andre, om kvinder, der behandles anderledes pga. af deres køn og om LBGTQ+-personer, der ikke føler, at de kan være sig selv. Det er ikke i orden. Og det er uklogt for vores samfund.

  Vi glemmer forskelligheden og det gør vores arbejdsmarkedet skævt. Når vi nærmere os pensionsalderen, er der nogle, der har energien, lysten og evnen til at blive på arbejdsmarkedet. For andre er der smerter i ryg, knæ og krop, så pensionen står som et himmelsk otium. Andre igen vil gerne fortsætte, men i de sidste år skrue ned for timer og tempo. Vi passer ikke alle ind i den samme kasse og alt for få oplever den tilbagetrækning fra arbejdslivet, som de rent faktisk ønsker.

  TÆNK NYT: Plads til alle og større fokus på den enkelte

  Tænk hvis pensionstidspunktet kunne være mere fleksibel. Vi er forskellige. Nogle har lyst og energi til at blive længere på arbejdsmarkedet, selvom alderen dikterer pension. For andre er der brug for at trække sig tilbage før tid, og nogle vil måske gerne skrue lidt ned for tempoet og timerne, men gerne forblive på arbejdsmarkedet. Det skal vi skabe plads til. Vanetænkning må ikke stå i vejen for flere gode, ældre erfarne kollegaer, som samfundet vil værdsætte.

  Tænk hvis vi så ressourcer frem for begrænsninger for personer med handicap, sygdom eller nedsat arbejdsevne. Fordomme og systemtænkning må ikke være en stopklods på vejen til arbejdsmarkedet for dem.

  Tænk hvis vi kunne få alle talenter i spil. Køn, nationalitet, handicap eller alder må ikke være afgørende for hvordan og hvor man passer ind på arbejdsmarkedet. Vi går glip af talent, når køn og baggrund begrænser dine karrieremuligheder. Kvalifikation er eneste acceptable pejlemærke.

  Radikale forslag

  Flere gode leveår for alle

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Vores sundhedsvæsen er underbemandet og alt for ulige

  Vi står overfor enorme udfordringer og presset vil stige i årene, der kommer. Vi bliver flere ældre og der kommer flere kronikere samt stigende medicinudgifter. Vores dygtige sundhedspersonale løber for stærkt og har ikke tiden og ressourcerne til at sikre tilstrækkelig omsorg og nærvær. Det er utilfredsstillende for både personale og patienter.

  Der mangler kolleger i alle dele af sundhedsvæsnet.Folk venter alt for længe på nødvendige udredninger og behandlinger, og vi har sat den faglige vurdering ud af kraft med en behandlingsgaranti, som giver flaskehalse i systemet. Uligheden i vores sundhed er fortsat alt for stor – både socialt, økonomisk og geografisk. Ældre oplever i for høj grad, at alderdom er synonymt med nedslidte plejehjem, pressede hospitaler og ensomhed.

  TÆNK NYT: Flere sunde leveår og et sundhedsvæsen i balance

  Tænk hvis vi alle – unge som ældre – voksede op som sunde og stærke individer. Så vi fik flere gode og sunde leveår med høj livskvalitet.

  Tænk hvis alle kunne opleve, at det var let at få hjælp, når de har brug for det, og at hjælpen altid var den bedste. Hvis din sundhed og dine muligheder i fællesskabet ikke afhang af dine forældres baggrund. Hvis vores sundhedsvæsen kunne blive en arbejdsplads, hvor de dygtige ansatte glæder sig til at møde ind og bruge deres faglighed.

  Tænk hvis vi turde sætte det vigtigste første – ud fra faglig viden og prioriteringer. Så patienternes livskvalitet og behandlingspotentiale bliver vigtigere end de dyre garantier, der dræner vores sundhedssystem og psykiatri.

  Tænk hvis den stigende levealder betød udsigt til mere frihed og selvbestemmelse. Så seniorer og ældre bedre kunne bestemme over deres eget liv. Så de kunne søge de muligheder og fællesskaber, de drømmer om, og få den hjælp, der er nødvendig. Tænk hvilke livsmuligheder vi kunne skabe, hvis børn og unge bevægede sig mere, røg mindre og fik gjort op med en alt for overdreven drukkultur.

  Radikale forslag

  Rummelighed i fællesskabet

  VIRKELIGHEDEN KALDER: For mange får ikke den rette hjælp i tide

  Der mangler tid, nærvær, kolleger og kapacitet i alle led af sundhedsvæsnet og i kommunerne. Antallet af børn og unge, der får en psykisk diagnose, stiger hvert år. Der går alt for ofte lang tid fra udfordringen viser sig, til den rette hjælp kommer – både for mennesker med psykiske problemer og for mennesker med handicap.

  Problemerne vokser år for år, men vi formår stadig ikke at handle politisk. Børn og unge venter alt for længe, før de får den nødvendige behandling i psykiatrien. Psykiske patienter kommer for sent ind i psykiatrien og udskrives for tidligt. Alt for mange bliver genindlagt i stedet for at blive færdigbehandlet. Mennesker med handicap får ikke den hjælp, de har ret til og brug for. Resultatet er rigtige menneskers liv, der står i stampe.

  TÆNK NYT: Fællesskaber og muligheder for alle – uanset baggrund

  Tænk hvis vi sikrede alle den nødvendige hjælp i tide. Tænk hvis vi så mennesket før systemet, og turde tage ordentligt fat om problemerne gennem forebyggelse, individuelle indsatser, prioriteringer, reformer og stærkere samarbejde på tværs af sektorer.

  Det skal være let at få den hjælp, man har brug for, uanset baggrund og forudsætninger, så mennesker kan udfolde sig, høre til og trives. Tænk hvilket samfund, vi kunne få, hvis alle - unge som voksne - blev en del af fællesskabet og oplevede muligheder i livet uanset forudsætninger og baggrund.

  Radikale forslag

  TÆNK Sammen

  Vi skal stå fast på de værdier, der gør os til dem, vi er. Menneskerettighederne, som sikrer vores ret til forskellighed og ytringsfrihed. Demokrati og åbenhed, som sørger for, at magten forvaltes gennemsigtigt og efter folkets vilje. At alle mennesker behandles ordentligt og har lige muligheder uanset køn og baggrund. Det betyder også, at vi kæmper mod dem, som puster til splittelsen. Mellem land og by. Rød og blå. Danmark og Europa. Og mellem borgere med forskellig baggrund.

  Derfor står vi fast, når andre vil sende asylansøgere til Rwanda, udvise flygtninge til krig, eller nægte danske statsborgere at bo i Danmark med deres ægtefælle.
  Derfor kæmper vi for at genopfinde politik med større åbenhed i form af en ny offentlighedslov, mere borgerinddragelse og en bred regering henover midten med både røde og blå, der kan løse de store kriser, vi står foran. Vi skal huske på vores historie og lade os inspirere af kulturen og kunsten. Og endeligt vil vi styrke Danmark i EU. Ruslands angrebskrig i Ukraine viser, at vi lever i en tid, hvor sammenhold til enhver tid slår forbehold.

  VISIONER

  • Vi vil tillid – ikke splittelse
  • Åbent, stærkt demokrati
  • Danmark, åbent mod verden
  • Stærkere ånd, rigere kultur
  Tænk hvad vi kan sammen. Vores tid kalder på samarbejde og fællesskab, hvis vi skal kunne håndtere de fundamentale kriser, vi står over for. Vi vil bygge bro mellem borgerne, for vi har mere til fælles, end dét der splitter os. Vi kan ikke nå vores fælles mål og løse tidens store kriser, hvis ikke vi gør det sammen.

  Vi vil tillid – ikke splittelse

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Splittelse og polarisering er ved at ødelægge Danmark og verden

  Splittelse er blevet magtens sprog både ude og hjemme. Vi er vidne til en vanvittig og voldsom krig i Ukraine. Til Trump og hans tilhængere i hæmningsløs storm på demokratiet. Til Kina på kant med Taiwan. Til fødevarekrise. Til et Storbritannien løsrevet og på kollisionskurs med Europa, et Italien i regeringskrise og autoritære tendenser i Polen og Ungarn. Til alle de uløste konflikter i Mellemøsten og Afrika.

  I dansk politik vokser splittelsen og polariseringen dag for dag i disse måneder – mellem land og by, mellem unge og ældre, mellem nye og gamle danskere, mellem nationalt og internationalt tænkende. Og mellem partierne – både nye og gamle. Det svækker tilliden mellem os alle og det svækker tilliden til politik og til demokratiet. Det svækker tilliden til, at vi reelt løser de voldsomme kriser, vi står overfor, i stedet for at tale dem op og genopføre symbolpolitikkens gamle teater.

  TÆNK NYT: Vi vil tillid – ikke splittelse

  Tænk hvad vi kan sammen. Vores tid kalder på samarbejde og fællesskab, hvis vi skal kunne håndtere de fundamentale kriser, vi står over for. Vi vil bygge bro mellem borgerne, for vi har mere til fælles, end dét der splitter os. Vi kan ikke nå vores fælles mål og løse tidens store kriser, hvis ikke vi gør det sammen.

  Tænk hvis vi byggede bro mellem politik og virkelighed, mellem politikere og borgere. Vi tror ikke, vi kan løse tidens kriser uden dybe partnerskaber med borgere, civilsamfund og erhvervsliv. Uden åbenhed og et inddragende demokrati. Og vi vil bygge bro mellem partierne, så Danmark for første gang i årtier kan få en bred regering over midten, hvor vi sammen kan finde troværdige og langsigtede løsninger. Vi ved det er svært, vi er ikke ens og skal ikke være ens. Men når vi har delt os efter anskuelser på valgdagen, må vi overkomme vores uenigheder for danskernes skyld.

  Vi vil bygge bro i Danmark, Europa og i verden, fordi der ikke er nogen modsætning mellem at være dansker og europæer, national og international. Tværtimod. Og der er brug for nogen, der kæmper for fællesskaberne i verden frem for splittelsen.

  Radikale forslag

  Åbent, stærkt demokrati

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Magten lukker sig om sig selv

  Tilliden til politikere, myndigheden og selve demokratiet er presset.De seneste års kriser, sager og beslutninger har slidt på tilliden til det samlede politiske system – og på tilliden mellem de forskellige aktører i det parlamentariske system.

  Retsstaten er under pres og udfordres igen og igen. Grundlæggende rettigheder må vige for politiske agendaer. Regeringens adfærd som egenrådig og et skævt magtforhold mellem regeringen og Folketinget udfordrer tilliden endnu mere. Alt for ofte vedtages hastelovgivning på mangelfuldt grundlag og uden inddragelse af dem, lovgivningen vedrører.

  TÆNK NYT: Et åbent og stærkt demokrati

  Tænk hvis vi kunne genskabe tilliden til politik og demokrati. Åbenhed avler tillid.

  Vi er overbeviste om, at vi må rykke tættere sammen og sørge for bredere inddragelse, når verden fyldes med modsætninger.
  Vi ønsker at bevare vores åbne samfund, hvor vi har stor tillid til hinanden og til myndigheder og magthavere.
  Vi ønsker et demokrati, der inviterer til borgerinddragelse.
  Vi ønsker et fornyet lederskab og en regering med rødder i et stærkt Folketing, der er i konstant dialog med borgere, civilsamfund og erhvervsliv – ude og hjemme.
  Vi ønsker en ny offentlighedslov, som skal gøre det nemmere for både medier og borgere at følge med i de politiske processer, samtidig med at regeringen har plads til sin indre dialog og beslutninger.

  Radikale forslag

  Danmark, åbent mod verden

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Udlændingepolitikken mangler sund fornuft

  Skiftende regeringer har i tyve år ført en skæv og skør udlændingepolitik på mange områder. I stedet for at løse integrationsudfordringerne har både røde og blå partier kappedes om at fremstå mest ’stramme’. Det er endt meningsløst og hjerteløst.

  Hvorfor skal mennesker, som vil bidrage til vores samfund, sendes ud af landet? Vi mangler mennesker!
  Danskere, som finder kærligheden uden for landets grænser, kan ikke bo her med den, de elsker. Unge, født og opvokset i Danmark, accepteres ikke som danske. Danmark løber fra sit internationale ansvar for verdens flygtninge.

  TÆNK NYT: Et Danmark, der er åbent mod verden

  Tænk hvis vi behandlede alle ligeværdigt – uanset hudfarve, sprog, religion. Hvis vi satte en dyd i at leve sammen og gav plads til forskellighed. Hvis vi satte dansk snusfornuft foran fremmedfrygt.

  Danskere skal kunne bo i Danmark med en international familie, hvis de kan forsørge sig selv og ikke er kriminelle.

  Velintegrerede udlændinge skal mødes af regler om statsborgerskab og opholdstilladelser, som er baseret på sund fornuft og rimelig krav, der understøtter integrationen. Det er tid til en ny udlændingepolitik. Ikke skør symbolpolitik og national enegang.

  Radikale forslag

  Stærkere ånd, rigere kultur

  VIRKELIGHEDEN KALDER: Kulturen nedprioriteres og ødelægges

  Kulturpolitikken er kørt ud på et sidespor. Danskerne er et folkefærd af kulturmennesker. Vi myldrer ind på biblioteker, museer og teatre i hele landet. Men dansk kulturpolitik er kørt ud på et sidespor. Stor personaleudskiftning og otte kulturministre på 14 år har forvandlet Kulturministeriet til et svingdørsministerium, hvor strukturer sander til og potentialer går tabt. Samtidig har år med nedskæringer og nedlukninger skabt usikkerhed i hele kulturlivet.

  Politikere misbruger kulturen til at skabe splittelse.Den politiske ligegyldighed er et problem. Men endnu værre er den politiske ødelæggertrang. Der er politikere, der går målrettet efter at brugen kulturen til at skabe splittelse. De truer med at skære på vores kulturliv og tage støtten fra navngivne kunstnere.

  Kultur fortjener bedre. Kulturen er hverken tjent med at blive nedprioriteret eller taget som gidsel i en splittende fortælling, der sætter danskere op mod danskere.

  TÆNK NYT: Vi vil investere i et stærkt dansk kulturliv

  Vi vil prioritere kulturen. Vi vil løfte kulturens stilling i samfundet. Vi vil brede kulturen ud i hele Danmark. Vi vil bringe kulturen ind i danskernes hverdag. Vi vil bære dansk kunst og kultur ud i hele verden.

  Vi vil bruge kulturen til at bygge bro i stedet for at grave grøfter. Vi ønsker at støtte et rigt og varieret kulturliv, hvor vi knytter forbindelser mellem kulturarven og det nye, bredden og eliten, land og by, det nationale og det internationale.

  Radikale forslag

  Læs alle 16 visioner som PDF