Tænk nyt-skilt i Rebild Bakker
Økonomi

Tænk Nyt – vejen til et grøn­nere, friere og stærk­ere Dan­mark

Mens man flere steder på kloden endnu kæmper med pandemien eller følgerne af den, så står Danmark stærkt. Økonomien er i fremgang, og beskæftigelsen er høj. Der er meget at glæde sig over, og meget at være stolt af – også selvom vi ikke kan sætte et endeligt punktum for pandemien endnu.

Samtidig står vi midt i en hurtigt voksende klimakrise med ekstremt vejr, der denne sommer har kostet mange liv og revet livsgrundlaget væk under mange flere. I Danmark er der mange børn og unge, som ikke trives, og op mod hver sjette barn får ikke de basale færdigheder med fra folkeskolen. Vi har et erhvervsliv, som skriger på arbejdskraft, og som må skrue ned for blusset, fordi de ikke kan få de medarbejdere, de har brug for.

Selvom corona fortsat fylder - med rette - må det ikke overskygge de andre udfordringer, der helt akut presser sig på og som har langvarige konsekvenser, hvis vi ikke handler i tide. Der er i høj grad brug for, at dansk politik kan levere løsninger på de store problemer. Der er brug for, at vi evner at tænke nyt, og at vi gør det sammen.

Derfor fremlægger vi her vores bud på en finanslov, som sætter de store løsninger i centrum.

 

Vi har en vision om et 110 procent grønt Danmark – og at vi kan nå et CO2-neutralt Danmark allerede i 2040. Det kræver at vi allerede nu får truffet de beslutninger, der gør at vi kan skubbe olie og benzin ud og erstatte med grøn strøm.

Vi har en vision om et 110 procent grønt Danmark – og at vi kan nå et CO2-neutralt Danmark allerede i 2040. Det kræver at vi allerede nu får truffet de beslutninger, der gør at vi kan skubbe olie og benzin ud og erstatte med grøn strøm. Derfor vil vi udbygge vindkraft svarende til det nuværende danske elforbrug. Det skal i gang nu. Vi vil sætte i gang med at plante meget mere skov i Danmark. Vi vil oprette flybranchens klimafond, som skal sikre investering i bæredygtigt flybrændstof og skabe grundlaget for en ny Power-to-X-industri i Danmark.

Vi kan ikke gøre det alene på Christiansborg. Derfor rækker vi også hånden ud til erhvervslivet. Til kommuner og civilsamfund. Til lærere, forældre og børn. I Danmark er vi allerbedst, når vi løser problemerne sammen.

Vi vil give vores skoler et frihedsbrev, så kontrol og bureaukrati ikke spænder ben for, at man opnår de gode lokale løsninger – og samtidig give flere ressourcer til at give børnene en god dag, både i skolen og fritidstilbud. Vi vil sætte ind med et nyt børneløft – en social investeringsramme, målrettet indsatser og løsninger, der kan sikre mange flere børn en god start på livet. Vi vil styrke læreruddannelsen og sætte gang med at opbygge kompetencer til et nyt fag i teknologiforståelse. Og meget mere.

Vi vil sikre et stærkt erhvervsliv og lette skatterne for iværksættere og dem, som forsker og udvikler i nye løsninger, der bringer vores samfund videre. Vi vil lette skatten på arbejde og give lettere adgang for international arbejdskraft, så vores erhvervsliv og velfærdssektor kan få den arbejdskraft, der mangler. Vi vil investere mere i forskning og kvalitet i uddannelse. Og meget mere.

Vi kan ikke gøre det alene på Christiansborg. Derfor rækker vi også hånden ud til erhvervslivet. Til kommuner og civilsamfund. Til lærere, forældre og børn. I Danmark er vi allerbedst, når vi løser problemerne sammen. Det skal vi også gøre med de store problemer, vi står over for i dag.

Læs mere om alle tiltag og finansieringen af dem i det fulde udspil, som du kan downloade herunder.

TÆNK NYT - Radikale Venstres forslag til finanslov 2022