To børn står på en parkeringsplads

Udsatte børn og unge

Udsatte børn skal hjælpes - ikke straffes. De skal have tryghed og fortjener muligheder ligesom alle andre børn.

Hvordan behandler vi de mest udsatte i vores samfund? Skal børn vokse op i fattigdom i Danmark? Eller på Udrejsecenter Sjælsmark? Skal det være lettere at spærre børn inde? Skal børn udvises, så de ikke kan bo med deres familie i Danmark? Eller skal vi lade børn være børn?

Radikale Venstre holder fast i, at udsatte børn skal hjælpes - ikke straffes. Udsatte børn skal have tryghed og fortjener muligheder ligesom alle andre børn.

Udfordringen er:

  • Der har aldrig været så mange fattige børn i Danmark som nu. Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skaber fattigdom. Sådan skal Danmark ikke være.
  • Udsatte familier får ikke den nødvendige hjælp. Udsathed går i arv og er svær at bryde med. Børn fra udsatte familier klarer sig betydeligt dårligere senere i livet end ikke-udsatte børn.
  • Der er gennemført en Ungdomskriminalitetsreform, som betyder hårdere straffe og øget mulighed for indespærring af børn helt ned til 10 år. Reformen er helt unødvendig, fordi ungdomskriminaliteten har været faldende i årevis, og i værste fald vil den endda kunne skubbe flere unge ud i kriminalitet, når de ikke møder hjælp men sanktioner, hvis de træder ved siden af.

Lad børn være børn

  • Vi vil opprioritere forebyggende sociale indsatser, styrke SSP-arbejdet og frigive langt flere kræfter til politiets kriminalpræventive arbejde. Hvis vi sender børn helt ned til ti år på sikrede institutioner, kan vi være sikre på, at vi får flere hårde kriminelle i fremtiden.
  • Vi vil investere i tidlige indsatser og give omfattende støtte til udsatte familier bl.a. ved at tilbyde dem en hjemmepædagog, der kan bygge bro mellem hjem og institution, allerede inden barnet starter i vuggestue.
  • Vi vil sikre, at børn ikke splittes fra deres familier ved at afskaffe loven om integrationsvurderinger og lempe reglerne for familiesammenføring. Danske familier skal have lov til at bo med deres børn i Danmark.