Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

De fleste er enige om, at vores børn og unge skal have bedre hjælp. Men det kniber med at prioritere de nødvendige ressourcer. 
I Radikale Venstre vil vi afsætte 500 mio. om året til at styrke hjælpen til psykisk sårbare børn og unge. Vi skal have tidligt fat i alle dem, der har brug for hjælp, og vi skal forebygge ved at få noget mere ro ind i vores børns hverdag. 
 
I enhver skoleklasse sidder der mindst et barn, der på grund af psykiske problemer mistrives på den ene eller anden måde. Det er børn, som hver dag måske går rundt med ondt i maven, eller med hovedet fyldt af dystre tanker. Børn, der på grund af deres mentale problemer, har svært ved at udvikle venskaber, som isolerer sig - og som måske endda skader sig selv.   
Vi oplever desværre en tendens til, at der bliver flere af de børn og unge. F.eks. er antallet af børn, der får en diagnose og kommer i behandling i det psykiatriske system, steget med 44 procent, fra 2010 til 2015. 
Og på syv år er antallet af danske børn og unge, der får udskrevet antidepressiv medicin, steget med 60 procent.
 
For nogle bliver de psykisk problemer så invaliderende, at det får konsekvenser for deres uddannelse og arbejdsliv senere i livet. Mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60 procent af tilfælde af frafald på ungdomsuddannelser. 
 
Mange oplever, at systemet først træder til, når barnet eller den unge er blevet alvorligt syge. Og ofte er der simpelthen ikke tilstrækkelige tilbud til børn, der har brug for hjælp – men som ikke er dårlige nok til at skulle i behandling i det psykiatriske system. 
 
Alle erfaringer viser, at en tidlig indsats er alfa og omega for at kunne hjælpe børnene bedst muligt. Jo tidligere et barn med psykiske problemer får hjælp, jo større sandsynlighed er der for, at hjælpen virker. 
Det er til gavn for det enkelte barn og for samfundet. 
 
Derfor skal vi satse massivt på forebyggelse, bedre opsporing og bedre muligheder for tidlig behandling. Vi skal række hånden ud og give så mange børn som muligt en barndom med høj livskvalitet og mulighed for en sund udvikling. 
 
Men det er ikke nok at tage hånd om de børn, der allerede har det skidt. Vi skal også forsøge at ændre på nogle af de vilkår, der er med til at gøre børn og unge syge. Derfor skal vi også forsøge at få mere ro og skabe en mindre stresset hverdag i skoler og på ungdomsuddannelserne. 
 
Læs hele udspillet her