Alle bybusser skal køre på vedvarende energi

Vores børn fortjener en barndom med ren luft og en fremtid uden klimakatastrofer. Ved at skifte de osende bybusser ud med grønne alternativer, tager vi et stort skridt i den retning. Kommunerne er vigtige spillere i udbredelsen af nye klimavenlige køretøjer. De har ansvaret for en stor del af busdriften i Danmark, og det gør en forskel, hvilke busser, der køres i. Ved at stille krav til, at alle bybusser i de større byer skal køre på vedvarende energi, får vi udskiftet de allermest forurenende køretøjer med klimavenlige alternativer og får banet vejen for nye klimavenlige teknologier. Folketingsgruppen fremsætter et beslutningsforslag, som vil gøre det muligt for kommunerne at indføre ren-luft-zoner i de større byer. I ren-luft-zonerne skal de tunge lastbiler, busser og varebiler overholde de nyeste og skrappeste miljøregler – Euro 6 normerne - fra den 1. juli 2019. Forslaget giver endvidere flere kommuner mulighed for at indføre ren-luft-zoner – for eksempel byer med mere end 25.000 indbyggere. Samtidig kan den nuværende københavnske miljøzone udvides med flere omegnskommuner.