En plastfri fremtid

Radikale Venstre tror på at nutidens udfordringer kan vendes til fremtidens væksteventyr. Det er derfor på tide at vi viser vejen til et grønnere og smartere plastfrit Danmark.
 
Danmark skal vise EU vejen til et plastfrit samfund
I EU alene genereres der ca. 25.8 mio. tons plastikaffald årligt. Mindre end 30% af det indsamles og genbruges. Det anslås at der årligt ender mellem 5 og 13 mio. tons plastikaffaldet i miljøet. Henholdsvis 31% og 39% afbrændes og deponeres ledende til en stadigt større CO2 udledning. 
 
Radikale Venstre støtter derfor fuldt op om EU's strategi for plastik i en cirkulær økonomi. Vi skal kunne spise vores fisk uden frygt for at deres maver er fulde af plastik. Det er på tide at vi finder bedre og klogere svar end afbrænding og deponering. Ikke bare for naturens skyld, men også fordi vi har en unik mulighed for at vise vejen til en grønnere fremtid. Udviklingen af nye, let genbrugelige produkter, udviklingen af ny sorteringsteknologi koblet med mindre udledning af CO2 viser vejen til en grønnere og mere profitabel fremtid for alle danskere såvel som europæere. 
 
Hvis EU’s strategi skal bære frugt må alle trække med. Befolkningen, erhvervsliv, enkelte medlemslande såvel som EU selv. Radikale Venstre foreslår derfor, at regeringen straks tager følgende skridt på Danmarks vegne, og dermed viser vejen for resten af EU.