Udtalelse fra Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer i forbindelse med Danske Regioners lockoutvarsel

Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer mener, at Danske Regioners lockoutvarsel 7. marts af op mod 70.000 regionalt ansatte er for voldsom og ude af proportioner i forhold til den nuværende situation.
Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet. Det er vores opfattelse, at alle vil være bedst tjent med en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark.
 
I det konkrete tilfælde er der udsendt strejkevarsel for en række nøglemedarbejdere, hvilket betyder, at en række andre medarbejdere reelt ikke vil kunne udføre deres opgaver. Vi mener dog, at lockoutvarslet fra Danske Regioner er for bredt defineret og en unødig eskalering af konflikten.
 
Vi kritiserer endvidere, at omfanget af lockouten hverken er blevet diskuteret eller sendt til afstemning i Danske Regioners bestyrelse.
 
Herudover ønsker vi, at de lønmidler, regionerne sparer i forbindelse med en eventuel konflikt bliver øremærket til at sikre, at patienter hurtigst muligt kan få deres undersøgelser og behandlinger, når konflikten er slut.
 
Yderligere oplysninger
Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49, karinfriisbach@gmail.com
Radikale Venstres kommende medlem af bestyrelsen for Danske Regioner og næstformand for Region Hovedstaden