Et friere, grønnere, stærkere Danmark

Danmark har brug for en ny retning – og for politikere, der har mod og vilje til skabe de muligheder i dag, som kan være grundlag for et bedre samfund i morgen. Vi vil ikke lade uløste problemer stå hen eller acceptere, at tingene ikke kan blive bedre, end de er i dag.
 
Vi kæmper for et friere, grønnere og stærkere Danmark. For vi tror på, at vejen til fremtiden er brolagt med uddannelse, grøn omstilling og en økonomisk politik, der giver overskud til konstant at videreudvikle det Danmark, vi elsker.
 
Så nytter det ikke, at investeringerne i grøn omstilling går i stå. Det nytter heller ikke, at vores uddannelser igen og igen skal holde for, når sparekniven svinges. Eller at vores skoler ikke har ressourcerne til at indfri de forventninger, vi alle sammen har om en skole, som uddanner til livet. Et stærkt Danmark er også et Danmark, der tager hånd om, at ingen lades i stikken med deres egne problemer, men at alle får del i at bidrage til fællesskabet.
 
Det går godt i Danmark. Vores opfordring er, at vi bruger det gode udgangspunkt til at give vores børn og unge bedre muligheder og en mere sikker fremtid. Slut med besparelser på uddannelse, slut med at sænke barren for den grønne omstilling, slut med at lade børn vokse op i fattigdom. 
 
Det er afsættet for vores finanslovsforslag. 
 
Du kan læse hele forslaget her.