Mod til forandring. Ligestilling nu.

Vores generation af unge står overfor at opleve meget af den samme ulighed, som deres mødre, fædre og bedsteforældre har kæmpet mod før dem. Selvom de unge formelt set vil have samme rettigheder, vil deres uddannelsesvalg, jobmuligheder, løn, seksuelle frihed og trivsel være forskellig alt efter, hvilket køn de har. 
 
Det er på ingen måde i orden, at det er den virkelighed, der reelt kendetegner Danmark i dag. Den skal vi forandre.
 
Men lige muligheder kommer ikke af sig selv. De kræver, at vi tager ansvar. At vi tør debattere de meget væsentlige problemer, der er. Problemer, der behøver ambitiøse og langsigtede løsninger. Alt for længe har vi manglet modet til at kaste os ind i kampen for reelt ligeværd for alle – uanset køn, seksualitet og baggrund. 
 
I Radikale Venstre er vi kampklar.
 
 
Til kamp mod overgreb og negative kønsopfattelser
 
Alle mennesker er lige meget værd, og dit køn skal ikke afgøre, hvilke muligheder du har, eller hvordan du bliver behandlet. Desværre ser vi i dag alarmerende tegn på, at negative kønsopfattelser baner vej for, at navnlig unge kvinder behandles på måder, som slet ikke hører hjemme i Danmark – fra social kontrol i minoritetsmiljøer til ’puttemiddage’ og deling af intime billeder og hævnporno på sociale medier. Det vil vi i Radikale Venstre ikke være med til. Det skal være slut med overgreb og seksuelle krænkelser, både fysisk og digitalt. Alle skal have ret til et godt og mulighedsrigt liv – uanset køn. Derfor foreslår vi:
 
Samme forventninger og muligheder til alle børn og unge 
De ulige muligheder, som vi oplever i Danmark, begynder langt før, de dukker op som trivselsproblemer, krænkelser eller kønsopdeling på uddannelserne og arbejdsmarkedet. Derfor skal vi sætte ind og gøre os bevidste langt tidligere i livet. Alt for mange børn mødes i dag med forventninger, der tager udgangspunkt i deres køn. Forventninger, der er med til at opretholde ulige opfattelser af, hvilke muligheder de har, og hvem de kan være. Når pigerne inviteres til at lave perleplader og drengene til slåskamp i puderummet, så vedligeholder pædagogerne ubevidst stereotype opfattelser af køn. Hvis vi behandler børn forskelligt ud fra deres køn, så flytter forskellene med og vokser sig større med tiden. Det er med til at skabe en usund ungdomskultur, hvor der er ulighed mellem kønnene og forskelle på, hvad drenge og piger kan og må. I Radikale Venstre mener vi, at ingen skal begrænses i at være, den de er. 
 
Derfor vil vi…  
 

Sæt ind over for negative kønsopfattelser blandt unge
 
I Danmark oplever vi i disse år en ungdomskultur, der kalder på forandring. De seneste års sager taler for sig selv. Personlige og fysiske grænser, der overskrides ved ”puttemiddage”, børn helt ned i 3. klasse, der kåres som ”årets røv” eller mere end 1.000 unge, der sigtes for at dele seksuelt krænkende indhold af andre. Det vidner om en usund kultur, som vi ikke kan ignorere. 
 
Når næsten dobbelt så mange unge kvinder som mænd har et højt stressniveau. Og når mange unge stadig vurderer den samme seksuelle adfærd vidt forskelligt afhængig af, om der er tale om en ung kvinde eller en ung mand. Så er vi nødt til at turde se i øjnene, at problemet er bredere og ikke kan isoleres til den enkelte unge. I Radikale Venstre tør vi. 
 
Derfor vil vi:
 
 
 
Beskyt ofre for vold og seksuelle krænkelser 
 
Alt for mange kvinder udsættes fortsat for seksuelle krænkelser og overgreb, men ofte uden at nogen bliver stillet til ansvar. Omkring 5.000 voldtægter og voldtægtsforsøg og ca. 50 domsfældelser om året siger det hele. Forældet lovgivning, frygten for offentlig ydmygelse eller følelsen af skyld og skam samt gentagne sager om fejl og upassende behandling i retssystemet afskrækker ofre fra at stå frem og gå til politiet. Det er en virkelighed, der inviterer til ikke at anmelde. Det må vi ikke acceptere. Vi skal gøre meget mere for at ofre for seksuelle krænkelser, hævnporno eller vold har tillid til, at de får støtte og lige adgang til retfærdighed – hele vejen igennem retssystemet. 
 
Derfor vil vi:
 
 
Fremme af lige muligheder og forebyggelse af social kontrol
 
Vi ved, at andelen af kvinder, der udsættes for ulige behandling og social kontrol er markant større i socialt belastede boligområder, hvor der er en stor andel af danskere med anden etnisk baggrund. Oplevelsen af social kontrol er stigende og kun hver anden nydanske kvinde oplever, at hun i høj grad har samme frihed som sine jævnaldrende mænd. Frihed til at vælge job, uddannelse, venner og kæreste. Derfor er det også her, vi skal sætte særligt ind med en målrettet indsats. I Radikale Venstre ønsker vi at bekæmpe social kontrol og undertrykkelse og fremme ligestilling i disse miljøer. I Danmark skal ingen unge begrænses i deres valg af kærlighed og alle skal mærke, at der er ressourcer og muligheder for at få tilstrækkelig hjælp. 
 
Derfor vil vi:
 
 

Ligestilling nu

Lige meget værd, lige mange muligheder i arbejdslivet
 
Vi var tidligt ude med at bringe Danmark i den rigtige retning og sikre formelle og lige rammer på arbejdsmarkedet. Det skal vi være stolte af. Desværre er ligestillingsarbejdet på mange områder gået i stå. Imens vores nabolande fortsætter kampen for lige muligheder, ser vi i Danmark passivt til, mens væsentlige kønsbestemte uligheder trives i vores samfund. Kvinder får stadig ikke den samme løn for det samme arbejde. Vores køn bestemmer hvilken sektor, branche og funktion, vi arbejder i, og vi risikerer at gå glip af værdifuldt talent, fordi vores arbejdsmarked fortsat er opdelt i ”mande- og kvindefag”. Samfundet begrænser nye familieformer og alt for få mænd får en stor nok andel af barslen. Det er en virkelighed, som vi i Radikale Venstre ikke vil acceptere. Vi skal sikre, at alle mennesker – uanset køn – har lige muligheder og vilkår på det danske arbejdsmarked. Det er altafgørende for at vi kan udvikle os. For at vi kan drive vores samfund fremad. 
 
Derfor vil vi:
 
 
Initiativer, der kræver lovændringer: 
 
 
Initiativer, der ikke kræver lovændringer: 
 
 
 
Læs vores udspil:
Mod til forandring. Ligestilling nu. [PDF]