Flere internationale studerende til Danmark

Internationale studerende i Danmark er som et kinderæg. De bidrager til statskassen, 300.000 kroner pr. studerende, de bidrager til det internationale studiemiljø, der er afgørende for at give alle studerende den bedst mulige indføring til nutidens arbejdsliv og så er de med til at løse et akut problem i Danmark, manglen på veluddannet arbejdskraft til både den offentlige sektor og vores virksomheder. Radikale Venstre foreslår en tiltræknings- og fastholdelsespakke på 10 initiativer, der skal få flere internationale studerende til Danmark og flere af dem til at blive her efter endt uddannelse.
 
Læs hele udspillet her.