Bekæmp diskrimination af etniske og religiøse mindretal

Alle mennesker, uanset etnisk eller religiøst tilhørsforhold, skal over alt i Europa have ret til at leve efter egen skik, kultur og traditioneridet omfang, det ikke er i strid med demokrati og menneskerettigheder, herunder individets ret til at træffe egne beslutninger.

Radikale Venstre opfordrer EU og alle lande i Europa til at intensivere bekæmpelsen af antisemitisme og diskrimination af etniske og religiøse mindretal hvorend den måtte forekomme.

Udtalelse vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 16. marts 2019