Hormuz-indsats kræver folkeretligt grundlag

Radikale Venstre ønsker ikke, at Danmark skal deltage i en flådeindsats ved Hormuz-strædet, uden at der er et klart folkeretligt grundlag, forankret i FN-pagten, og EU-opbakning til en eventuel mission.
 
En amerikansk eller britisk ledet indsats uden bred international opbakning vil uundgåeligt føre til eskalation af konflikten, og Radikale Venstre ønsker i stedet med alle midler en de-eskalation. Så længe danske skibe ikke er blevet opbragt eller chikaneret på anden vis, vil en dansk militær indsats uden folkeretligt grundlag kun bidrage til den unødige eskalation.