Aftale om nye psykiatriske afdelinger

Sundhedsordfører Lotte Rod siger følgende om aftalen:  - Jeg drømmer om, at vi om 20 år slet ikke bruger tvang i psykiatrien. Jeg tror, vi kommer til at kigge tilbage på nogle af de ting, vi gør mod folk i dag, og tænke: hvordan kunne vi finde på det. - Derfor har det vigtige for radikale været, at vi skal blive bedre til at hjælpe mennesker, der har det svært og er til utilregnelige og til fare for andre, uden at bruge tvang. Vi er kommet igennem med, at ingen kan blive tvangsindlagt på de botilbud, med mindre de i forvejen er tvangsindlagt i psykiatrien. - Vi har lyttet til dem, der bor og arbejder på bostederne og bygget videre på det, der virker, i stedet for at opfinde nye ting. Derfor laver vi nu fem afdelinger, der er er inspireret af afdeling M på Sct. Hans i Roskilde. Jeg ville gerne have givet folk lokalt mulighed for selv at vælge, om de hellere ville bygge videre på tilbud som flydedokken, hvor man slet ikke bruger tvang, men det stod vi alene med, og så er fem nye bløde afdelinger M et godt kompromis, siger Lotte Rod.