Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Jannie Valentin Dexter Jakobsen

Projektmedarbejder ved Ressource City

EmailJannievdj@gmail.com

     

Ambitiøs og jordnær EP-kandidat er klar til at gøre EU større

Om mig: 

Fødselsdato: 28. oktober 1991

Hjemby: Fjerritslev, Nordjylland

Nuværende by: Næstved, Sydsjælland

Beskæftigelse: Projektmedarbejder på Regionalfondsprojektet ”Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling”

Jeg er en jordnær kandidat med store ambitioner, som står knivskarpt før, under og efter EP-valgkampen. Jeg elsker at lære gennem udforskning, diskussion og ved at stille undersøgende spørgsmål. Disse karakteristikas egner sig til det europæiske spil, og som gør at folk kan huske - og har lysten til at stemme på mig i maj 2019.

Mine 3 mærkesager

 1. Et bæredygtigt Europa

Ved at være en del af Ressource City til dagligt, hvis arbejde er at tænke genanvendelse af ressourcer og affald, affaldsforebyggelse og reduceret energiforbrug ind i ligningen, er det naturligt for mig at tænke cirkulær økonomi ind som et vigtigt værktøj til en mere grøn og bæredygtig fremtid - set ud fra et virksomheds- og miljømæssigt perspektiv. Det er nødvendigt at gå helt ned i design- og produktionsstadiet, som kan sikre at de sjældne metaller produkter indeholder, bliver genbrugt, og at de bl.a. bliver designet med et batteri, der let kan fjernes og blive erstattet. Det er bare ét eksempel inden for klima‐ og miljøområdet, hvor EU skal tage en international førerposition. Udover de direkte gevinster ved miljø vil der ligeledes være erhvervsmæssige fordele at hente i medlemslandene.

 1. Det sociale Europa

Jeg mener at det indre marked løbende skal videreudvikles i takt med at vores samfund ændres økonomisk og de gældende regler. Her er den europæiske søjle for sociale rettigheder et vigtigt element, som sætter fokus på:

 • Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet
 • Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår
 • Social beskyttelse og inklusion

Noget af det der bl.a. er brug for at blive gjort ved brug af denne søjle, er at skabe endnu større mulighed for at tage en uddannelse i andre EU-lande, som sikre et internationalt arbejdsliv. I disse år er der rigtig mange strukturændringer på arbejdsmarkedet og demografi vil gøre det udfordrende at finde arbejdskraft med særlige kvalifikationer. Det er vigtigt med en åben uddannelsessektor på tværs af EU, da det er en afgørende del af løsningen. Jeg har selv haft rigtig god erfaring med det, som Erasmus+ studerende i den tyrkiske by Izmir på mit 9. semester i 2014. En anden løsning i forhold til udviklingen af vækst i Europa er at sætte fokus på den grønne omstilling. Arbejdet med en ambitiøs cirkulær økonomi-pakke skal fortsætte, så det kan hjælpe europæiske virksomheder og forbrugere med overgangen til en stærkere og mere cirkulær økonomi, hvor ressourcerne udnyttes på en mere bæredygtig måde.

 1. En mere sammenhængende europæisk udenrigspolitik

For mig er det vigtigt, at der bliver skabt en mere sammenhængende og stærk europæiske udenrigspolitik hvor EU’s medlemslande ser de udenrigspolitiske elementer i sammenhæng ved bl.a. at:

 • Reagere effektivt på globale udfordringer, herunder kriser i nabolandene
 • Udbrede sine værdier
 • Afvise protektionisme og bevare EU's handelsstandarder
 • En aktiv politisk støtte til områder som demokratiopbygning, opbygning af civilsamfund og udvikling af klimapolitik globalt
 • Bidrage til fred og fremgang i verden.

Der er potentiale i europæisk udenrigs, sikkerheds- og forsvarspolitik, og det skal udvikles så det bliver muligt at handle på en måde, som svarer til dets vægt i finansieringen af udviklings- og fredsskabende politikker. Når, og helst før det sker, bliver Danmark nødt til at fjerne forsvarsforbeholdet, som gør det svært at få det fulde udbytte af et godt sikkerhedspolitisk samarbejde.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik