Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Jonna Buch Andersen

Socialrådgiver

Telefon75 19 61 29

EmailEnggaarden.andersen@bbsyd.dk

Suppleant til Hovedbestyrelsen
 

Præsentation

Jeg bor sammen med min mand ved Agerbæk som ligger i Varde Kommune. Vi har et landbrug med økologiske malkekøer. Ved siden af landbruget har jeg job i Vejen Kommune som socialrådgiver i Handicap- og Psykiatrirådgivningen. Jeg dyrker håndbold og løb.  Jeg stiller op som kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget for Radikale Venstre

Mine mærkesager er :

Giv ældre og handicappede en værdig pleje og omsorg

Jeg oplever i mit arbejde at der i de seneste år er sparet meget på ældre- og handicapområdet. Alt for ofte høre jeg at ældre ikke får klippet negle eller må sidde med våd ble i lang tid før der kommer hjælp fra plejepersonalet. Mange sidder i timevis og kigger ud i luften uden stimulering og bliver langsom mentalt dårligere. Ældre mennesker og handicappede skal passes, plejes og have indhold i livet ligesom vi andre har mulighed for. De skal stimuleres med avis- og historieoplæsning og med sociale- og kulturelle aktiviteter i det omfang de magter. Ældre og handicappede har også behov for indhold i dagligdagen.

Mere økologisk mad i institutionerne

Jeg vil arbejde for at der skal mere økologisk mad ind i vores offentlige institutioner såsom sygehuse og bosteder. Vi skal passe på vores grundvand og natur og at der ikke kommer uønskede stoffer og sprøjtemidler der senere optages af planter og dyr. Mere økologi vil betyde et rigere natur med flere sommerfugle, bier og insekter. Der vil komme flere agerhøns, lærker og viber. Økologi vil give mere biodivertet. Økologi er til gavn for dyrevelfærden da køer, grise og fjerkræ går løse og kommer ud i naturen.

Styrk sundheden - børn og voksne skal bevæge sig mere

Motion giver livskvalitet og sparer det offentlige for mange penge til sundhed. Derfor skal regionen og kommunen støtte op om sundhedsprojekter der får folk til at motionere.  Jeg vil arbejde for at børn og voksne får mere bevægelse ind i hverdagen. Der skal være flere udendørs aktiviteter og motionsmuligheder. Det skal være tæt på hvor folk bor og færdes. Jeg tænker at motions- og legestier rundt om byer og landsbyer med indlagte poster/øvelser/spil/lege vil gøre det let at komme i gang med motion både for ung og gammel. Ved at anlægge såkaldte aktivitetsstier bliver det sjov og spændende og med øvelser og aktiviteter i forskellige styrke og højde, så er der udfordringer for alle. Hele familien kan komme afsted og det skal være gratis.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik