Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Lene Bjørn Sørensen

Folkeskolelærer

Telefon61382933

Emailsorensenlenebjorn@gmail.com

Formand Hjørring
Formand Hjørringkredsen
Medlem af Hovedbestyrelsen
 

Politisk baggrund
Jeg er opstillet som spidskandidat i Hjørring Kommune. Derudover er jeg medlem af Hovedbestyrelsen og Dialogforum for Socialpolitik.
Jeg har været medlem af bestyrelsen i Hjørringkredsen siden 2005. I 2013 blev jeg formand. Det har blandt andet betydet, at jeg i 2015 blev kampangeleder for Marianne Jelveds valgkamp. Jeg tror faktisk, det var der, min primære interesse for at blive byrådspolitiker blev vakt!
 
Om mig
Jeg er folkeskolelærer og har været det i mange år. Jeg har i flere år været bestyrelsesformand for et opholdssted for anbragte unge og jeg er medlem af Lisbeth Zornig Andersens tænketænk, SIF.
For mig er det altafgørende, at alle børn får de bedste muligheder i livet både med hensyn til omsorg og for at blive så dygtige som muligt i skolen.
Der er en gruppe af børn, for hvem ovennævnte er særligt vigtigt. Det er de udsatte børn. Dem, der har store sociale udfordringer. Dem skal vi i særligt grad værne om og give de bedst mulige tilbud, så de bliver i stand til at bryde en negativ social arv og dermed med være en del af det fællesskab langt de fleste deler i samfundet.
Et barns baggrund må aldrig afgøre dets fremtid!
 
Dagtilbud og skoler
I de senere år er der sket helt urimelige besparelser på både dagtilbud og skoler. Samtidig er kravene for hele tiden at bevise, at vi præsterer det 'rigtige' kommet helt ude af proportioner. Top- og målstyringstyraniet fjerner pædagoger og læreres fokus fra det, der er deres kerneopgave. Det er selvsagt til skade for både børns og professionelles skaberkraft og lyst til læring.
Derfor vil jeg arbejde for at skabe langt bedre forhold i både dagtilbud og skoler. Hvordan det skal være, vil jeg finde ud af sammen med pædagogerne og lærerne - det er trods alt dem, der ved allermest om børnene. 
 
Ældrepleje
Udviklingen i retning af, at der bliver flere seniorer, må ikke betyde, at der bliver ringere omsorg og pleje. Decentrale ældrecentre skal søges bevaret, og der skal udvikles alternative boformer, som kan skabe tryghed for ældre. Der vil blive flere seniorer, som er mere selvhjulpne, og der skal være hjælpemidler til rådighed, således at ældre borgere så vidt muligt kan klare sig sev.
 
Det er godt at inddrage frivillige i forhold til give ældre ekstra omsorg og muligheder, men frivillige skal ikke erstatte de professionelles basale pleje og omsorg, både i ældrecentre og i hjemmeplejen. 
Det er vigtigt også at give mulighed for at anvende ældres ressourcer i frivilligt arbejde.
 
Bosætning
Her op til kommunevalget tales der meget om styrkede indsatser for bosætning. Her er det afgørende at være opmærksom på, at ingen enkeltstående indsatser er tilstrækkelige. En bosætningspolitik må omfatte et samspil mellem en lang række forskellige områder, som tilsammen gør en kommune attraktiv. Det gælder erhvervsliv, boliger, velfærdsområderne, kultur- og fritidsliv, uddannelsesmuligheder og civilsamfundets foreninger og frivillige.
 
Og det gælder samspillet mellem lokale aktører og bredere samarbejdsorganer i kommunen – og på tværs af kommunerne. 
 
Uddannelser
Uddannelse skal være for alle. Uanset hvem du er, og hvor du bor. Børn og unges fremtid skal ikke afgøres af deres postnummer.
 
Derfor skal vi have uddannelser i hele landet og ikke kun i de store byer. Og vi skal have ordentlig offentlig transport til og fra uddannelserne, så unge ikke afskæres fra deres muligheder.
 
Hjørring Kommune er i dag den vigtigste uddannelsesby i Vendsyssel. Vi skal i endnu højere grad være en levende og aktiv studieby, der både tiltrækker flere studerende, uddannelser og de virksomheder, der har brug for dem. 
 
De eksisterende uddannelsesinstitutioner styrkes gennem en kommunal opbakning, og der skal i samarbejde med UCN og EUC Nord satses på at tiltrække korte og mellemlange videregående uddannelser til kommunen (eksempelvis energiteknologiuddannelsen, som er en 2-årig akademiuddannelse) – også som efteruddannelsesmuligheder både i forhold til erhvervsuddannelser og velfærdsuddannelser.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik