Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Profil

Svend Thorhauge
Landsformand
Tlf: 40331670
Formand Landsforbundet
Formand Forretningsudvalg
Formand Hovedbestyrelse
Formand Valgudvalg
Medlem af Hovedbestyrelsen
Profil

Radikale Venstre er frisindets og mangfoldighedens parti. Det var grundlaget i 1905, og det er grundlaget i dag. Derfor har vores sigte altid været det enkelte menneskes myndiggørelse og mulighed for at forpligte sig i og til fællesskabet. Synlige og usynlige forskelle til trods og i lyset af det fælles menneskeværd. Det radikale frihedsbegreb har aldrig været løsrevet og selvtilstrækkeligt, men tværtimod været forstået som frihed i fællesskab.

Det forudsætter demokratiske, personlige og ikke mindst sociale rettigheder og muligheder; det forudsætter et stærkt samvirke med og mellem vores uddannelses- og dannelsesinstitutioner (fordi myndiggørelse ikke kommer af sig selv); og det forudsætter en aktiv grøn omstilling og en bæredygtig fremtid på globus, ellers er alt det andet ligegyldigt.

I en accelereret tid med globale menneskevandringer, grænseoverskridende klimaudfordringer og et internationalt samarbejde, der sætter helt nye rammer for nationalstatens virkningsområde, er der mere end nogensinde brug for et parti, der som Radikale Venstre tager afsæt i et socialliberalt idékompleks og et samfundssyn, der aktivt ser forandring som en mulighed og ikke en forhindring for menneskets stadige frigørelse. Det gælder i Danmark, men især også for et Danmark i og for verden.

Det er ikke lette udfordringer, og derfor kan de heller ikke mødes med lette svar. Til gengæld er det altid indsatsen værd, når vi finder gode løsninger på svære spørgsmål.

Vi vil gerne have dig med i arbejdet.

I absolut venlighed

Svend Thorhauge

D U   K A N   F Ø L G E   M I G   H E R:
Facebook: www.facebook.com/svendthorhauge
Twitter: @svendthorhauge
Instagram: @svendthorhauge
LinkedIN: dk.linkedin.com/in/svendthorhauge
Snapchat: svend-t

B A G G R U N D
Forhenværende højskoleforstander, kulturnatsleder og teaterproducent; arbejder i dag med talentudvikling i gymnasieskolen.Gift, far til tre, bosiddende i Ry, sidder gerne på en cykel og bader kun fra september til maj.

Radikale Venstre - 20.12.2016

Drevet af ambitioner. Ikke af frygt.

Radikale Venstre voksede ud af en tillid til folket og en vilje til folkeoplysning.

Læs mere
Svend Thorhauge

Radikale Venstre - 17.09.2016

En invitation

Tale til Radikale Venstres landsmøde 2016.

Læs mere
Svend Thorhauge