Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Troels Brandt

Telefon20 90 51 03

Emailtroels@rphs.dk

Slagelse Kommune
     

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds og byrådsmedlem i Slagelse Kommune

Siden 2004 har jeg været Forstander på Ringsted Produktionshøjskole, hvor jeg dagligt møder  mange forskellige unge. Jeg taler de unges sag i Rådet for Ungdomsuddannelser, som næstformand i forstanderkredsen blandt Danmarks 82 skoler. I mange år var jeg ansat som lærer på Gerlev Idrætshøjskole, og højskoleverdenen med sine dannelsesværdier har sat væsentlige aftryk hos mig. Jeg tror på fællesskabet og hverdagens samtaler som afsæt for fælles løsninger. Privat danner jeg par med Mette, og tilsammen har vi 5 skønne drenge. Jeg tror på læring gennem hele livet, og derfor har jeg flere uddannelser bag mig. Oprindelig er jeg uddannet socialpædagog, og sidenhen blev jeg nysgerrig på ledelse og oplevelsesøkonomi. Jeg har en master i forandringsledelse fra RUC og en diplom i offentlig ledelse fra Metropol.

Fra barnsben er jeg opdraget med, at hvis man vil have noget gjort, så er det bare om selv at gå i gang. Jeg er sjældent tilskuer længe ad gangen, og jeg søger indflydelsen for at påvirke tingenes tilstand. Udviklingen af vores civilsamfunds strukturer ligger mig meget på sinde. Sjældent er det i vores bureaukratier, at vi finder nye spændende løsninger. Bombardementet af bekendtgørelser er konstant, og alt for sjældent er der et blik for at gøre arbejdsgangene anderledes og bedre eller reducere disse. Derimod har vi historisk en arv i form af andelsfællesskaberne, der kan støtte os i at gå nye veje i et velfærdssamfund under pres. Hermed at vi også er med til at skubbe på udviklingen vest for Valby Bakke.

UDDANNELSE HELE LIVET
Min erfaring fra højskoleverdenen har lært mig, at uddannelse er mere end bare vejen til et job. Uddannelse og dannelse kan ikke adskilles. Vi vil give alle unge et tilbud om ungdomsuddannelse i nærheden af deres hjem ved at sikre ressourcerne til det og give regionsrådene indflydelse på uddannelsesdækningen. Vi vil fjerne uddannelsesloftet, og vi vil stoppe de årlige 2 pct.- besparelser på uddannelserne, der særligt rammer de små uddannelser i landdistrikterne.

MERE GRØN HANDLING
Vores handlinger i dag er afgørende for vores børns fremtid, og derfor skal vi producere og forbruge grønnere. Efter mine ture til Kerala i Sydindien på eco-campus står det helt klart for mig, at bæredygtige løsninger ikke behøver være komplicerede. Det handler om gode vaner. Danmark har meget viden på området, så lad os hæve den grønne overlægger og igen være dem, der leder verden. Med energiforligene i 2012 og 2018 har vi allerede taget et stort skridt, men vi skal holde fast i de høje ambitioner. Vi skal sikre, at vi i 2030 har både 100 procent grøn strøm og varme, og at udledningen af CO2 reduceres med 60 procent. Vi vil have et grønnere Danmark, hvor vi udnytter affaldets værdifulde ressourcer.

ET DANMARK I UDVIKLING
Vi skal støtte andre i at hjælpe sig selv. Det er et helt grundlæggende princip i min tilgang til det at være borger i et åbent velfærdssamfund. For at vi kan bringe Danmark fremad, kræver det, at vi er nok på arbejdsmarkedet til at skabe den velfærd, alle har brug for. Så vores virksomheder fortsat kan skabe økonomisk fremgang med kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i landdistrikterne. Det kræver åbne grænser og fri bevægelighed. Kultur er også et upåagtet vækstområde. I nye partnerskaber med det private erhvervsliv og offentlige myndigheder kan kultur bidrage med innovation og endnu ukendte løsninger.

ET DANMARK VI KAN VÆRE STOLTE AF IGEN
For ikke længe siden var der bred politisk enighed om, at ingen børn skulle vokse op i fattigdom, at ingen børn skulle spærres inde, og at ingen børn skulle skilles fra deres familier. Men sådan er dagens virkelighed ikke. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen i 2016 er antallet af børn, der lever i fattigdom, eksploderet. Det er hjerteløs politik. Børn med liv og hverdag i Danmark bliver dømt uegnet til integration og vist ud. Børn på centre som Sjælsmark lever under kår, der tydeligt slår skår i både barndom og livet.

Læs mere på: http://www.troelsbrandt.dk eller følg med i mine aktiviteter på min facebookside: https://www.facebook.com/stem.troelsb/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik