Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Kathrine Olldag

Leder af Talentskolen, Næstved

Telefon25451406

Emailkathrine.olldag@gmail.com

Formand Dialogforum for Kunst og Kulturpolitik
Medlem af Hovedbestyrelsen

Ulighed

Jeg er optaget af ulighed, fordi jeg siden år 2000 har boet i Sydsjælland og oplevet, hvordan de store strukturreformer midt i nullerne, og den efterfølgende politiske passivitet, har drænet vores region og blot udvidet kløften mellem dem der har og kan, og dem der ikke har, og ikke kan. De fattigste kommuner, der har de svageste borgere, efterlades på perronen når væksttoget kører. Vi vil have reel lighed i sundhed, uddannelse og velfærd, - i stedet for symbolske holdkæftbolsjer.

Uligheden er meget tydelig i dagligdagen ude i landets yderkommuner, når der skal prioriteres benhårdt mellem f.eks. ældrepleje, folkeskole, foreningstilskud, rehabilitering og klimatilpasning – for blot at nævne nogle områder. Vi oplever en uacceptabel udsultning af velfærden i Danmarks fattigste kommuner. Det er ikke bare et spørgsmål om A- og B-kommuner, men også om C-kommuner. Det kan ikke nytte noget, at der er alt for stor forskel imellem budgetterne i rige og fattige kommuner, når vi alle har ret til den samme kvalitet i velfærd. Så får vi bare et endnu mere skævt Danmark.

Uddannelse

Jeg brænder for uddannelse. Min mor tog som den første i vores familie en videregående uddannelse som skolelærer, så hun kunne forsørge sig selv. Hun var alene med min bror og mig og det var svært. Hvis ikke jeg havde haft de muligheder, som det unikke danske uddannelsessystem har givet mig, så ville jeg ikke være der, hvor jeg er i dag.
Jeg brænder i særdeleshed for lighed i uddannelse. Forstået som lige muligheder for uddannelse, uanset geografi og baggrund. Jeg er også optaget af, at uddannelsessystemet i højere grad i fremtiden skal kunne nå flere unge, så ingen lades i stikken.

Grøn omstilling

Jeg er dybt optaget af at give et grønnere samfund videre til de kommende generationer. Vores handlinger i dag bestemmer vores børns fremtid i morgen. Derfor skal vi handle nu! Vi vil igen gøre Danmark til et land, der udvikler morgendagens grønne løsninger, og lever af at gøre det, fordi vi går forrest. Vi har derfor sat et ambitiøst mål om at reducere Danmarks belastning af klimaet med 55% inden 2030 og har en konkret plan for at nå målet. Målet nås gennem fire indsatsområder, der reformerer vores energiforsyning, vores transport, vores landbrug og vores affaldshåndtering. Vi vil gerne indhente virkeligheden, inden den indhenter os. Virkeligheden kalder på en ny politik, så hvorfor ik?

Kulturpolitik

Højskolen, foreningslivet, kulturoplevelsen og public service medierne er grundstenene i vores demokratiske nationale identitet. Vi forstår os selv og hinanden gennem god litteratur, musik, frivilligt foreningsarbejde og den gode samtale. Sammen med vores uddannelsessystem er kulturpolitikken selve rygradden i vores århundredelange dannelsestradition. Og den har været under pres siden regeringen i 2015 pålagde kulturområdet et såkaldt “omprioriteringsbidrag” på 2% årligt i fire år. Det er reelt en besparelse, der langsomt udsulter vores kulturliv, og som ikke må fortsætte, selvom både V og S lægger op til det.

Radikale Venstre har brug for en kulturpolitik, der tager stilling til kulturens rammevilkår, både i stat og kommune. Derfor vil jeg arbejde for et “kulturens analyseinstitut”, som uafhængigt kan forske i, hvordan kulturmidler anvendes bedst i stat og kommune, til støtte og gavn for skatteyderne og til gavn for de folkevalgte, som i hverdagen mangler evidens og fakta at læne sig op af, når der skal prioriteres på statens finanslov og i de kommunale budgetter.

Europa

Sidst men ikke mindst er jeg GLØDENDE europæer.

Mens dansk politik stagnerer i symbolpolitik, fortsætter EU ufortrødent med at sætte dagsordenen indenfor energi- og miljølovgivning, bæredygtig fødevareproduktion, arbejdsmarked, ligestilling og menneskerettigheder. Langt det meste af den nye lovgivning, der definerer vores samfunds rammer, kommer fra EU.

De fleste af vores alvorlige udfordringer er globale udfordringer, som KUN kan løses i tæt samarbejde med vores naboer. Vi har brug for hinanden i Europa, og vi har brug for et stærkt EU.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik