Nyhed

Nyt udspil: Danmark skal være 110% grønt

Oversvømmelser. Skovbrande. Og ekstrem tørke. Klimaforandringerne raser og har i år vist sig at være langt vildere og gå hurtigere end først antaget. Verden har kurs mod en smertelig opvarmning på op til 5,7 grader i 2100. Og gør vi ikke noget, så forbryder vi os mod Paris-aftalen, hvor vi globalt gav hinanden hånd på at begrænse den globale opvarmning til max 1,5 grader.

Derfor er der brug for et gearskifte. Vi kan ikke længere læne os tilbage og tro, at en hockeystav og et teknologifix er en løsning. Står det til Radikale Venstre, er der brug for, at tænke nyt, og vi skal tænke i lige så radikale løsninger, som klimaudfordringen er. Derfor har vi en vision om, at Danmark skal være et af de første industrisamfund, som går i nul allerede i 2040 – ti år før det nuværende mål. Vi skal blive et 110 procent grønt samfund og gøre Danmark til global, grøn ledestjerne.

Af Martha Møller Madsen

Radikale Venstre vil bane vejen for, at det skal være muligt at leve, producere og forbruge grønt i Danmark. Det er et spørgsmål om mod og reel politisk vilje. Radikale Venstre vil udmønte sin vision i et konkret udspil, som lanceres senere på efteråret. Det bliver med en invitation til partnerskab med dem, som skal udleve løsningerne i virkeligheden – erhvervsliv og energibranchen.

I sin tale på Radikale Venstres landsmøde den 18. september formulerede den politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, en vision og en plan for at gøre Danmark 110 procent grøn:

”Vi skal som det første højindustrielle velfærdssamfund træde ind i en ny grøn epoke! En epoke, hvor vi giver mere til kloden, end vi tager.

En epoke, hvor alt hvad vi producerer og forbruger i vores land er grønt.

En epoke, hvor vi ikke tvinges til at vælge mellem det gode liv eller det grønne liv. Mellem om det skal være nemmere eller grønnere at være dansker. Men hvor mere er muligt!”

Vi håber, at vores drøm, vil blive mange andres drøm. Og svarene på, hvordan vi gør den til virkelighed, skal vi finde sammen.
Sofie Carsten Nielsen

110%-visionen er mulig – og nødvendig

Ambitionerne er radikale – men realistiske: Radikale Venstres vision er, at vi allerede i 2030 skal nå en CO2-reduktion på 80 procent – i stedet for de 70 procent, som i dag er målet. I 2040 skal vi nå 100 procent. Og i de efterfølgende år skal vi op på 110 procent, så vi bidrager til klimagælden, som vi i de sidste mange år har pådraget os. Læs hele ”Tænk Grønt”-udspillet her.

Klima-, energi-, forsynings-, og transportordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen, mener at 110-procents-grøn-visionen både er mulig og nødvendig:

”Vi bliver nødt til at sigte højt for at klare den enorme udfordring, vi står med. Det stiller selvfølgelig store krav til os som land, men Danmark har så stærke forudsætninger, at vi sagtens kan leve op til kravene.

Vi kommer til at skulle bruge elektricitet alle de steder, hvor det er muligt. I transporten i stedet for benzin og diesel, og i opvarmningen i stedet for naturgas og fyringsolie. Vi kommer til at producere flydende brændstof til flyvemaskinerne med strøm. Vi kommer til at fange CO2 fra forbrændingsanlæg og lagre det i jorden. Alt dette kræver enorme mængder grøn strøm.

Vi kommer derfor til at mangle grøn strøm, så vi skal opsætte langt flere vindmøller, end vi i dag har planlagt. Den store energiø på 10 gigawatt, vi i dag planlægger, skal have følgeskab af flere.

Og gevinsten er til at tage og føle på. Vi kommer til at blive meget klogere af den grønne omstilling, og i mange år fremover vil der blive brug for de danske grønne løsninger. Vi bliver dermed den fabrik, der kan levere løsninger til den grønne omstilling i hele verden.”

Engangsinvesteringer og samarbejde er afgørende

For at nå målet skal der laves en række engangsinvesteringer for i alt 25 mia. kr. Engangsinvesteringerne skal blandt andet ske i skov, landbrug og teknologier som CCS, der kan indfange CO2 fra industriens skorstene samt Power-to-X, der kan erstatte benzin i fly.

Et vigtigt initiativ i det samlede grønne udspil er forslaget om et nyt klimapartnerskab med kommunerne.

Engangsinvesteringerne skal også ses som en økonomisk håndsrækning til erhvervslivets grønne omstilling, fordi de vil understøtte dansk erhvervsliv til blive markedsledende i grøn produktion. Investeringerne skal desuden gå hånd i hånd med CO2-afgift og andre tiltag, som skal sætte gang i den grønne omstilling.

110-procents-grøn-visionen kræver ikke bare bred opbakning fra de øvrige politiske partier og erhvervslivet, men også fra alle os, der ønsker at gøre Danmark grønnere.