Jeppe Trolle, byrådsmedlem og kandidat i Roskilde
Ældre udgaver

Jeppe Trolle: Vi skal tale mere om det positive ved grøn omstilling

Jeppe Trolle kæmper mod klimaforandringer fra sin plads i byrådet i Roskilde. For ham er kommunerne afgørende for den grønne omstilling, og som formand for kommunens klimaråd er han drivkraft for nye grønne tanker og ambitioner i Roskilde. Vi har taget en snak med Jeppe Trolle om Radikale Venstres nye grønne udspil, hans lokalpolitiske klimakamp og behovet for en positiv grøn fortælling.

Af Asger Hagelund og Jeppe Rosborg Stenholt

Hvordan ser du på folketingsgruppens vision, som blev præsenteret på landsmødet, om at Danmark skal være 110% grøn?

Den vision ser jeg rigtig positivt på. Som samfund har vi brug for en plan for, hvordan vi kan nedbringe udledningen overordnet set. Det gå simpelthen for langsomt. Nu har vi fået en stærk plan fra Radikale Venstre for, hvordan vi kommer meget længere med den grønne omstilling, og det er jeg rigtig glad for! Det her grønne udspil er også noget, hvor jeg som byrådsmedlem kan stille mig op og sige, ”Radikale Venstre er et grønt parti, og vi har højere ambitioner på det her område”.

Partnerskaber er en central del af udspillet. Hvordan ser du på forslaget om klimapartnerskab med kommunerne?

Det var jeg super glad for! Noget af det, som jeg virkelig synes er godt ved den del af udspillet, er det, der handler om, at kommunerne nu skal have mulighed for at oprette nulemissionszoner, hvor vejnettet kun må anvendes af køretøjer uden forbrændingsmotorer. Det er faktisk et emne, som jeg har kæmpet rigtig meget for i blandt andet Kommunernes Landsforening.

Retten til at oprette nulemissionszoner vil give kommunerne nogle redskaber til at handle på trafikområdet, og jeg tror, at effekten af det vil være rigtig positiv. Dette kan blandt andet komme til udtryk ved, at luften vil være renere og at der vil være mindre trafikstøj, fordi der kun vil kunne komme udledningsfri køretøjer indtil bymidten. Derudover vil det også skabe et incitament hos folk til at købe udledningsfri transportmidler, hvilket vil nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Hvordan ser du kommunernes rolle i den grønne omstilling?

Jeg tror, at kommunerne bliver en rigtig stor del af løsningen på den grønne omstilling. Jeg plejer altid at sige, at alle virksomheder og borgere i Danmark, bortset fra dem på Christiansø, de hører hjemme i en kommune. Lige netop derfor er det også super vigtigt, at kommunerne leverer på det her område, for vi er altså en stor del løsningen. En ting som jeg synes er rigtig vigtig, er at der sættes rammer for, hvor meget de enkelte kommuner skal gøre på det grønne område.

Som det er lige nu, så kan der godt være en tendens til, at borgerne i de enkelte kommuner presser på for, at kommunerne skal sende opgaverne med den grønne omstilling videre til andre kommuner. Jeg tror at en klar opgavefordeling imellem de forskellige kommuner og klare rammer for kommunernes andel af opgaven, er det redskab som kommunalpolitikerne kan bruge til at overbevise deres borgere om, at man ikke bare kan sende opgaven videre til andre kommuner.

Hvad ser du som den største udfordring for grøn omstilling?

Jeg er meget fokuseret på klimadagsordenen og udfordringerne med global opvarmning. Jeg mener, at det virkelig haster med at handle på de her områder, og det er også her, at det er rigtig vigtigt, at vi tager de helt store og svære beslutninger. Et af mine budskaber er, at der efterhånden skal nogle ret drastiske ting til, hvis vi skal nå at løse de her udfordringer i tide. Derfor er jeg også meget interesseret i at udfordre hele den her fortælling om, at vi stort set bare kan leve videre som vi altid har gjort - for det kan vi ikke, og vi bliver som politikere nødt til at indføre mærkbare grønne ændringer, som også kommer til at berøre borgerens hverdag.

Kan du give et konkret eksempel på en sådan ændring der vil berøre borgernes hverdag?

I Roskilde har vi fx debatter når det kommer til anlæggelsen af forskellige energianlæg, som vindmøller og solceller. Der kan godt være en tendens til, at folk egentlig gerne vil have vindmøller og grøn strøm, men de vil måske ikke have det tæt på deres eget hjem. Her er jeg meget klar i mit synspunkt, og jeg mener ikke, at det kan nytte noget, at ting som fx forstyrrelse af folks udsigt er det der gør, at vi ikke kan opføre vindmøller. Det er bare ikke et holdbart standpunkt, hvis vi skal nå at redde klimaet.

Kan en grøn politik også være med til at forbedre den enkeltes hverdag?

Det er en vigtig pointe, at vi også bliver nødt til at tale om den grønne omstilling som noget positivt. Mange folk vil se en række af de her grønne tiltag som om, at de udelukkende skal leve med flere afsavn. Men man kan sige, at mange af de omvæltninger som den grønne omstilling fører med sig, også skaber muligheder og gevinster for den enkelte. Personligt, så cykler jeg for tiden til mit arbejde de fleste dage, og selvom turen tager over en time, så sikrer den, at jeg holder mig i god form og forbliver sund.

Et andet eksempel kunne være, at hvis man arrangerer samkørsel, så kan man - udover at gøre noget godt for miljøet - styrke det lokale fællesskab og komme tættere på både naboer og kolleger. Min pointe er altså, at man godt kan se de her tiltag som udelukkende negative, men man kan modsat også vælge at se dem som livsforbedrende.

Om Jeppe Trolle

  • 52 år
  • Cand.scient.soc. i offentlig administration og filosofi

Politisk karriere:

  • Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Roskilde: 2013 - nu
  • Medlem af KL’s miljø- og forsyningsudvalg
  • Bestyrelsesmedlem i Gate21, VEKS, CORO og KKR Sjælland
  • Tidligere: Uddannelsespolistisk sekretær i Danske studerendes fællesråd
  • Tidligere: Medlem af SU-rådet
  • Tidligere: Medlem af styregruppen til implementering af en grundlovsdebat i Danmark
  • Tidligere: Medlem af Roskilde Universitets konsistorium

Andet:

  • Sportsdykker og tidligere formand for Dansk Sportsdykkerforbunds miljøudvalg