Lotte Rod og Marianne Jelved
Fokus

Den grønne betænkning

I mange år har skolen været en politisk kampplads med for mange regler og for lidt formål. Vi vil have den pædagogiske udvikling tilbage på skolerne. Skolerne skal sættes fri, ikke kun fra noget, men også sættes fri til noget.

SAMTALEN OM SKOLEN

For når reglerne forsvinder, skal vi samtidig tale mere med hinanden om værdier og retning for skolen. Ethvert barn skal lære at læse, skrive og regne og møde undervisning fuld af oplevelser, fantasi og virkelyst.

DEN GRØNNE BETÆNKNING

Så kære skolefolk.

I 2021 startede vi en række samtaler om skolen med elever, lærere, pædagoger, ledere, forskere, debattører, politikere med flere. Var du ikke med til skolesamtalerne, har vi samlet referaterne fra dem nederst på siden.

Vi er inspireret af ”Den Blå Betænkning”, som skolefolk diskuterede med hinanden i 1960’erne, og har skrevet samtalerne sammen til et udkast til en ny betænkning. Vi kalder det ”Udkast til Den Grønne Betænkning”, og du kan læse udkastet her. Den indeholder ikke færdige løsninger eller nye koncepter. Til gengæld sætter den ord på værdier, retning og indhold i skolen. Udkastet finder du i bunden af siden.

Vi vil gerne fortsætte dialogen. Derfor inviterer vi nu lærerkredse og lærere i hele landet til at komme med jeres input, så vi kan fortætte udkastet og tage det med ind i en ny regering.

SKAL VI TÆNKE SKOLE SAMMEN?

Vi har sendt en dialogplade til alle lærerkredse, som kan inspirere og danne rammen for dialog. Vi vil meget gerne tage initiativ til samtalen sammen med jer. I kan derfor skrive til andy.pedersen@ft.dk for at få Lotte Rod eller en anden til at komme på besøg.

Og så må I meget gerne sende jeres refleksioner og kommentarer i den frankerede kuvert, der kom med dialogpladen, eller skrive betænkningsbidrag direkte på ved at klikke her.

Vi glæder os til at fortsætte samtalen med jer!

Tidligere samtaler

Sæt skolerne fri

Skolen skal have udstrakt frihed til lokale forskelle, fordi det er det lokale engagement, der gør en god skole. Men hvis vi skal sætte skolen fri, hvor går så grænsen for friheden? Hvad er meningen med skolen? Hvordan bliver den for alle? Hvordan vægtes fagene? Hvad er lærernes og pædagogernes rolle? Hvad er god undervisning? Det vil vi gerne blive klogere på i samtale med dig.

Fra marts-august 2021 igangsatte vi en række samtaler om skolen. Vi samlede et panel af inspirerende skolefolk og –tænkere til samtaler eftermiddag og aften, så lærere, elever, forældre m.fl., som var optagede i løbet af dagen, havde mulighed for at deltage.

Vi lytter til alle jeres bidrag og samler dem ind til det, vi kalder ”Den Grønne Betænkning”. Den er inspireret af ”Den Blå Betænkning”, som var en national samtale om skolen i begyndelsen af 1960’erne med med K. Helveg Petersen i spidsen. Skal du være med?

Så giv dit bidrag længere oppe på siden.

Levende undervisning