Lotte Rod og Martin Lidegaard med det nye udspil om pædagoguddannelsen
Nyhed

En levende pædagoguddannelse, som langt flere vil gå på

I Radikale Venstre vil vi reformere pædagoguddannelsen og åbne flere uddannelsesveje, så vi kan sikre flere og bedre uddannede pædagoger til børn, unge og udsatte. Vi vil have mere uddannelse – ikke mindre.

Menneskets liv bliver i vidt omfang defineret i de første år af barndommen. De relationer, vi danner her, har betydning for resten af vores liv.

Så det betyder noget, hvordan vores børn har det i de mange timer, de er i daginstitution.

Desværre har de seneste års besparelser og overstyring har sat sine spor. Politikere har talt meget om flere pædagoger og minimumsnormeringer, men den virkelighed forældre og ansatte møder hver dag er en helt anden: Stuerne er tømt for pædagoger, klubben og fritidshjemmet er lukket, alt for få søger ind pædagoguddannelsen og for mange falder fra, når de først er startet.

Alt for få uddannede pædagoger

Sidste år blev der ansat 1.738 ekstra voksne i landets daginstitutioner - kun 12 af dem havde en pædagoguddannelse!

Pædagoger udgør nu kun omkring halvdelen af de ansatte i alle landets dagtilbud, og kun 1 ud af 10 stuer har i dag god kvalitet, hvor børnene har en god relation til de voksne, hjælpes ind i legen og har gode materialer og legetøj.

Det er en fattig sandhed for et af verdens rigeste lande.

Vi vil reformere pædagoguddannelsen

Derfor er der brug for at gøre pædagoguddannelsen bedre, så de studerende bliver dygtigere, færre falder fra og flere har lyst til at tage den.

For tænk at uddanne sig til at skabe bedre livsmuligheder for nogle af samfundets allermest udsatte? Eller til at sætte store aftryk på små liv? Pædagogfaget er noget af det fineste, vi har, det skal have den stolthed og værdighed, det fortjener. 

Vi drømmer om levende vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner hvor der er trygge fællesskaber og dygtige pædagoger med overskud til at gøre det, de er bedst til. Vi drømmer om fællessang og instrumenter, maling på tøjet og jord under neglene. Om mindre skærm og mere øjenkontakt.

Det starter med en levende pædagoguddannelse, som langt flere vil gå på!

  • Vi vil have en pædagoguddannelse, hvor man lærer mere uanset om det handler om keramik eller kringlet sociallovgivning. Derfor vil vi lave markante investeringer i både undervisning, undervisere, materialer og lokaler. Hvis vi vil have dagtilbud, fritidsinstitutioner, social- og specialtilbud af høj kvalitet, så skal pædagoguddannelsen også være det. Hvis vi vil have pædagoger, der leger og giver børn og udsatte mennesker livsmod, muligheder og tro på egne evner, så skal uddannelsen også være levende. Færre hvide vægge og timer med selvstudie, flere farver, værksteder og små hold. Pædagoguddannelsen skal være proppet med pædagogik, stærke fag, stemning og ånd fra første dag. De studerende skal have flere undervisningstimer, så de får tid til at lære at spille på instrumenter, blive dygtige til at tegne og bygge, nørde specialpædagogik og øve sig i at lege.

  • Vi skal uddanne flere pædagoger ved at åbne nye veje til pædagoguddannelsen, hæve det faglige niveau for det pædagogiske personale og give ret til en faglig solid, praksisnær pædagogisk kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen skal bidrage til, at de studerende dygtiggør sig ind i faget eksempelvis indenfor natur, musik, børns trivsel eller andet.

Læs hele udspillet - find linket længere oppe på siden.