Sigrid Friis er spidskandidat for Radikale Venstre til Europa-Parlamentsvalget
Nyhed

Et europæisk opgør med vold mod kvinder

Vi ønsker et stærkt og frit Europa, hvor man kan være, hvem man er og elske, hvem man vil. Vi er bekymrede for den højredrejning, der vinder frem i Europa - tiden kalder i den grad på at stå imod kvindefjendskhed og værne om kvinders sikkerhed og frihed. Der er brug for en plan B.

Overalt i verden er kvinders grundlæggende frihedsrettigheder under pres. I disse år buldrer højreradikale strømninger frem og mobiliserer massivt omkring forældede kvindesyn.

Der sættes spørgsmålstegn ved noget så fundamentalt som retten til sin egen krop.

Læs hele udspillet

Det gælder også hos os her i Europa, og eksemplerne er brutale. I Ungarn og Polen indføres restriktive love, der i udstrakt grad begrænser kvinder, og de kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, der gør oprør, udsættes massivt for vold og trusler.

Et stærkt og frit Europa

I Radikale Venstre er vi bekymrede for den højredrejning, der vinder frem i disse år med Orbán, Duda, Meloni mfl.

Vi vil en anden vej. Vi ønsker et stærkt og frit Europa, hvor man kan være, hvem man er og elske, hvem man vil.

Vi vil arbejde for en progressiv union, og vi drømmer om en fælles styrket indsats mod diskrimination og vold mod kvinder, så vi kan sikre lige muligheder for alle – uanset køn, seksualitet eller baggrund.

Tiden kalder i den grad på at stå imod kvindefjendskhed og værne om kvinders sikkerhed og frihed.

Der er brug for en plan B.

Læs hele vores udspil her. 

Radikale Venstre foreslår

  • Fælles europæisk handlingsplan om vold mod kvinder
  • Indskriv retten til fri abort i EU’s charter om grundlæggende rettigheder
  • Give alle kvinder ret til fri og gratis abort i Danmark, hvis deres hjemland forbyder det
  • Indfør samtykkelovgivning på EU-niveau