Landbrug
Nyhed

Et landbrug for den næste generation

Med Christian Friis Bach og Sigrid Friis i spidsen præsenterer vi i dag vores udspil om en reform af landbruget både i Danmark og EU – til gavn for fremtidens landbrugere og for den næste generation.

Tiden er kommet til at udvikle et landbrug i en bedre og bæredygtig balance. I vores nye udspil foreslår vi en omfattende landbrugsreform med fokus på klima, miljø og natur.

Et landbrug med mindre dyrket areal og færre dyr, hvor man bruger færre sprøjtemidler og har en markant mindre eller positiv klimapåvirkning.
Et landbrug med mere natur, hvor landbrugerne producerer mere mad til mennesker og mindre foder til dyr.
Og ikke mindst et landbrug med diversitet og levende landdistrikter.
Kort sagt: Et landbrug for den næste generation.

Læs hele udspillet

Vi foreslår en omfattende landbrugsreform til gavn for fremtidens landbrugere. Vi skal have et landbrug med mere natur, markant mindre påvirkning af klima og miljø og ikke mindst et landbrug med diversitet og levende landdistrikter.
Christian Friis Bach, landbrugsordfører

Landbrug i bedre balance med natur og miljø

Der er brug for handling: Sker der ikke større ændringer fra landbrug og skovbrug, vil udledningerne i 2030 være på niveau med udledningerne i dag og udgøre 46 pct. af Danmarks samlede udledninger.

Det gør det til den mest klimabelastende sektor – næsten dobbelt så stor som hele transportsektoren.

Omvendt er den positive fortælling, at landbruget har potentialet til ikke alene at nærme sig klimaneutralitet allerede i 2040, men også til at bidrage med at optage CO2 fra luften omkring os, så vi kan begynde at betale af på vores historiske klimagæld.

Det kan ske uden at lukke store dele af dansk landbrug. Klimaindsatsen i dansk landbrug kan føre til lovende nye forretningsmodeller og et erhverv i bedre balance med både natur, miljø og omgivelserne.

Regulering af både dansk og europæisk landbrug

Udspillet er både vores forslag til en reform af dansk landbrug og af fremtidens europæiske landbrugspolitik.

Det skal ses i sammenhæng med behovet for en høj og ensartet klimaafgift på landbrugets påvirkning af klimaet i Danmark og i EU.

Det skal sætte rammerne for en fremadskuende, moderne og progressiv regulering af dansk og europæisk landbrug med en række tiltag, som i fællesskab skal tegne en grønnere og mere bæredygtig fremtid for dansk landbrug og den næste generation af landbrugere.

Læs også vores udspil om, hvordan vi kommer fra landbrugsstøtte til klimastøtte i EU her.

Seks bærende principper for fremtidens landbrug

  1. Levedygtige rammer, der fremmer diversitet og liv på landet
  2. Regulering på bedriftsniveau, der sætter landbrugeren fri
  3. En finansieringsmodel, der fremmer klima, natur og miljø
  4. Et bidrag fra både forbrugere og produktion
  5. Mere forskning, udvikling og uddannelse for bæredygtig fødevareproduktion
  6. Regnskaber der sætter værdi på natur, miljø og klima

Læs hele udspillet som PDF her.