Nyhed

Kristian Hegaard træder ud af Folketinget

Kristian Heegaard har netop meddelt os og resten af den radikale folketingsgruppe, at han for nylig har optrådt grænseoverskridende i festlig sammenhæng. Derfor har Kristian truffet den beslutning, at han vil træde ud af Folketinget.

  Som Kristian selv har oplyst i dag, gjorde Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans, som håndterer overtrædelser af Radikale Venstres samværspolitik, for nogle måneder siden po­li­­tisk leder Sofie Carsten Nielsen opmærksom på, at de har behandlet en henvendelse vedrørende Kristian. Den politiske leder orienterede gruppeledelsen og havde på kontakt­instansens indstilling en samtale med Kristian. Desværre har der så nu været en ny hændelse, som han har taget konsekvensen af.

  Vi er triste over Kristians beslutning, men efter at have hørt hans begrundelser, er vi enige i hans beslutning og tager den til efterretning. Vi håber at se Kristian i politik igen på et tidspunkt. Når Kristian udtræder af Folketinget, vil en suppleant overtage pladsen i Folketinget.

  Af hensyn til de involverede parter har vi ikke yderligere kommentarer.

  Radikale Venstres gruppeledelse

  Sofie Carsten Nielsen, politisk leder

  Martin Lidegaard, 1. næstformand

  Andreas Steenberg, 2. næstformand