Martin Lidegaard
Nyhed

Martin Lidegaard til de unge: Radikale Venstre har jeres ryg

Læs og se Martin Lidegaards tale ved Folketinges afslutningsdebat, der handler om den generationskontrakt, Radikale Venstre vil lave: I stedet for global opvarmning skal vi videregive en fuld grøn omstilling af Danmark på fem år. Og i stedet for at skære på uddannelse har vi brug for at investere helhjertet i børn og unges liv og fremtid.

Martin Lidegaards tale ved Folketingets afslutningsdebat.
Det talte ord gælder.

Kære kollegaer, kære borgere i Danmark

Denne smukke majdag kunne jeg holde to taler i Folketinget. Jeg kunne holde en tale om, hvor grelt det står til, med klimaet, naturen, børns trivsel, landets uddannelser og verden omkring os.

Men jeg kunne også vælge at holde en tale om håb. Om hvor mange muligheder, vi har foran os, hvor smuk en verden vi kunne leve i og give videre, hvis vi herinde faktisk handlede på det. Det er et svært valg mellem to vigtige taler. Og da jeg er radikal, vil jeg selvfølgelig holde begge to.

I dag vil jeg gerne sige til Danmarks unge: I tilhører måske de dygtigste og mest ansvarlige generationer af unge, der nogensinde har eksisteret. I skal vide, at der er et parti, der har jeres ryg, og det er Radikale Venstre.
Martin Lidegaard

Så først de dårlige nyheder.

Min generation af danskere tilhører måske den rigeste og mest lykkelige generation af danskere nogensinde, men vi er samtidig den første generation, der står til at give et dårligere liv videre til vores børn og unge i Danmark og Europa.

Koncentrationen af CO2 i luften har ikke været større i flere mio. år, og vi er ved at have forpasset chancen for at holde temperaturstigningen under to grader. Bare siden 1970 er det lykkedes os at udrydde 70 pct. af alle vilde dyrearter i verden. 70 pct.!

Vi har overfisket. Vi har over produceret og over forbrugt af naturens ressourcer. Vi har overgjort vores landbrug.

Det er min generation, der har stået på broen, mens kvælstof fra landbruget, forurenet spildevand fra virksomheder og byer, og ødelæggende trawlfiskeri har mishandlet vores have til ukendelighed.

Vi er samtidig ved at videregive en verden i krig, konflikt og ustabilitet.

Ikke kun i Ukraine, men også i Syrien, Yemen, Sudan, Congo og senest med den uhyrlige udvikling i Gaza.

Sammen med de andre lande i EU importerer vi hvert år for 450 mia. euro fossile brændsler til EU. Mens vi med den ene hånd poster milliarder af kroner i støtte til Ukraine, pumper vi med den anden hånd milliarder af Euro i Putins krigskasse gennem vores import af russisk gas og olie. Det er ubærligt.

Hvor jeg dog håber, at vi den 9. juni sender stærke kræfter som vores egen radikale spidskandidat Sigrid Friis i Europa-Parlamentet. Så hun i fællesskab med andre progressive kræfter kan skubbe på den nødvendige omstilling.

Herhjemme er mistrivslen blandt børn og unge stødt stigende. År for år.

Især to forhold er så beskæmmende i verdens 10. rigeste land, at det nærmest ikke er til at bære.

Ifølge et stort studie fra Rockwoolfonden er Danmark ikke bedre til at bryde den sociale arv for udsatte børn end USA. Op mod hvert sjette barn forlader grundskolen uden at kunne læse, skrive eller regne på basalt niveau.

Det andet forhold handler om børn og unges mistrivsel.

På landsplan taler vi om ca. 100.000 unge kvinder og 60.000 unge mænd, der har ondt i livet, før det rigtigt er begyndt.

Det holder ikke. Det er ikke Danmark værdigt eller et værdigt samfund at give videre.

Heldigvis kan vi stadig nå at lave om på det. Vi kan vælge at beholde vores gode liv og give det videre.  

Hvis vi vil. Og det vil Radikale Venstre og jeg selv. Det er selve årsagen til, at jeg er i politik.

Jeg vil skrive en ny generationskontrakt. Og nu kommer vi til håbet.

Klima og natur

I stedet for global opvarmning skal vi videregive en fuld grøn omstilling af Danmark på fem år.

Det kræver, at vi får færdigetableret den vedvarende energi. Sol og vind skal ikke bare deles lige, men komplet overtage markedet fra olie, gas og kul. Af hensyn til klimaet og for at stoppe de milliarder, vi lige nu pumper i Putins krigsmaskine.

Vi skal justere vores forbrug. Gennem en CO2-afgift på de 10 varekategorier, der belaster vores co2-aftryk mest. Det bliver nødt til at være dyrere at købe cement, diesel, oksekød, tøj og andre klimaskadende produkter, hvis vi skal ændre vores forbrug af dem.

De penge, vi får ind, bruger vi til at lette bundskatten, så den sociale balance er i orden, og vi hjælper selvfølgelig også erhvervslivet med at omstille sig, så konkurrenceevnen bevares.

Sidst men ikke mindst skal vi i gang med systematisk at genoprette vores natur.

Vi skal rejse skov – det er vi endelig blevet enige om herinde, men så lad os da komme i gang. 

Vi skal også have livet tilbage i havene.

Det kræver radikale omlægninger af både landbruget og fiskeriet.

Den nødvendige omstilling af landbruget kræver både en CO2 afgift herhjemme og en ny landbrugsstøtte i EU. Også her kan vi passende starte med at stemme Sigrid Friis ind til EU-valget på søndag, så hun kan kaste sig ind i det enorme arbejde med at ændre landbrugsstøtten til en klimastøtte.

Landbruget skal have færre penge af EU, og vi skal have mere natur og biodiversitet for de penge, de får.

Landmændene skal ikke præmieres for antallet af dyr, de sender til slagtning, men derimod belønnes for at omlægge til en produktion, der skaber mere natur og biodiversitet og tager hensyn til klimaet. Og så skal landbruget betale for sin forurening og sine udledninger – præcist ligesom andre industrier.

Enten gennem en fælleseuropæisk klimaafgift på landbruget eller ved at inkludere landbrugets udledninger i EU’s kvotehandelssystem.

I fiskeriet skal vi især have omlagt det altødelæggende trawlfiskeri ved at fremme det skånsomme fiskeri og omlægge den nuværende flåde til at benytte de nyeste flydende skovle, der ikke rører bunden og bruge undersøiske kameraer til at modgå udsmid og omgåelse af kvoterne.

Uddannelse og børn

Samme gennemgribende indsats har vi brug for i forhold til vores børn og unge. I stedet for støt stigende mistrivsel skylder vi dem en langsigtet og helhjertet investering i deres liv og fremtid. Som moderen til den dræbte dreng, som statsministeren nævnte i sin tale, selv sagde i sin tale. Og jeg citerer:

”Vi må som forældre, borgere og professionelle spørge os selv, hvad der får en 14 årig til at udføre sådan en handling. Hvad får et ungt menneske til at gå med kniv til at starte med? Restriktioner, påbud, straf, bøder og trusler er metoder der aldrig i kriminologisk historie har haft en ønsket effekt på befolkningen. Vi må som samfund spørge os selv om det er en ”her og nu” retsfølelse og retfærdighed vi ønsker, eller om det ikke er på tide at vi i Danmark tager de unges mentale helbred mere alvorligt. Om vi ønsker et hurtigt fix eller om nogle er visionære og modige nok til at prioritere de forebyggende og langtidssigtede løsninger, der ikke stammer fra et egoistisk ønske om selvfremmelse, men som i hjertet tænker på Danmark og det at tjene samfundets bedste er belønning nok i sig selv.”

Jeg kan ikke sige det bedre. Derfor må vi insistere på at skrue op for de nødvendige tidlige og forebyggende indsatser i de tre arenaer, der er definerende for et barns liv: Familien, daginstitutioner og skoler samt det sociale liv med andre børn og unge.

Det samme gælder den uddannelse, vi tilbyder de unge – fra ABC til PhD – for hånden såvel som for ånden. Uddannelse er ikke blot historisk hjerteblod for os radikale, men også en fuldstændig essentiel grundsten i opbygningen af det gode liv, i frisættelsen af det enkelte menneske, opbygningen af et demokrati og af en dygtig arbejdsstyrke.

Viden er vores vigtigste råstof og fundamentet for hele Danmarks velstand.

Derfor skal vi øge kvaliteten af alle uddannelser – jeg gentager; alle uddannelser, og særligt de uddannelser, vi gerne vil have flere ind på, erhvervsskoler og velfærdsuddannelser.

I dag vil jeg gerne sige til Danmarks børn: Det er jeres tur. I er det dyrebareste vi har. I er vores fremtid. Derfor fortjener i en barndom med mindre skærm, mere leg og flere uddannede voksne omkring jer og gratis skolemad til at løfte jer i flok.

I dag vil jeg gerne sige til Danmarks unge: I tilhører måske de dygtigste og mest ansvarlige generationer af unge, der nogensinde har eksisteret. Jeg ved, I kan løfte jeres egen og vores fælles fremtid. Men jeg er mig pinligt bevidst, at I ikke skal gøre det alene. Derfor er det kun rimeligt, at vi investerer i jer og giver jer nøglen til at indfri jeres drømme. Det kræver flere ressourcer til erhvervsskolerne. Ikke højere karakterkrav til gymnasierne. Det kræver bedre uddannelser til alle unge, også pædagogerne, ikke mindre SU og kortere uddannelser til de unge på landets universiteter og velfærdsuddannelser. I skal vide, at der er et parti, der har jeres ryg, og det er Radikale Venstre.

Generationskontrakten

Dét er den generationskontrakt, som jeg gerne vil underskrive. Det står klart, at alle disse tiltag kræver investeringer og en ansvarlig økonomisk politik, der igen kalder på en ny generationskontrakt, hvor ressourcestærke voksne bidrager mere, rammevilkårene for dansk erhvervsliv forbedres og det økonomiske råderum prioriteres til vores fælles fremtid.

Den generationskontrakt, håber jeg, at et flertal i Folketinget vil være med til at skrive under. Derfor forslår jeg følgende tekst til vedtagelse:


Folketinget er fast besluttet på at give et bedre Danmark og et fredeligt Europa videre til vores unge generationer. Det starter herhjemme.  Med en fuld grøn omstilling af Danmark på fem år, så vi i 2030 har marginal CO2 udledning, mere natur og rent drikkevand. Mere uddannet personale i vores daginstitutioner og skoler, så de kan sikre trivsel og tidlige forebyggende indsatser med mere leg og mindre skærm samt gratis skolemad. Færre adgangskrav og flere ressourcer til erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser, så de kan åbne unges drømme og fremtid. Frihed til at være den, man er, og bekæmpelse af diskrimination og negativ social kontrol. Et fuldt engagement i verden omkring os.

Folketinget erkender, at alle disse tiltag kræver investeringer og ansvarlig økonomisk politik. Det kalder på en ny generationskontrakt, hvor ressourcestærke voksne kan bidrage mere, rammevilkårene for dansk erhvervsliv forbedres og det økonomiske råderum prioriteres til vores fælles fremtid.