Sigrid Friis -  Regnbueflaget skal forsvares - ikke forbydes
Nyhed

Sigrid Friis: Regnbuen skal forsvares - ikke forbydes

Vi går til valg på at styrke LGBT+-personers rettigheder i Europa, så EU kan leve op til sit eget motto om at være en union ”forenet i mangfoldighed”.

Det er på tide, at EU sætter handling bag ordene og lever op til sine egne idealer om frihed, ligeværd og ligebehandling.

Vi mener, der er brug for en plan B. Der er brug for at styrke LGBT+-personers rettigheder i Europa.

Regnbueflaget skal forsvares - ikke forbydes.
Sigrid Friis

Hent vores udspil her

- Højrenationale kræfter stormer frem i Europa og tilbageruller rettigheder, som vi har brugt årtier på at tilkæmpe os.

- Vi vil give flere muligheder og rettigheder til alle mennesker. Så du kan være lige præcis den, du er. Så du kan elske den, du vil. Uden at frygte for diskrimination eller hadforbrydelser. Uden at frygte for strukturel forskelsbehandling, siger Sigrid Friis, spidskandidat til valget for Radikale Venstre.

Forenet i mangfoldighed

Vi går til Europa-Parlamentsvalg på at styrke LGBT+-personers rettigheder i Europa, så EU kan leve op til sit eget motto om at være en union ”forenet i mangfoldighed”.

Vi foreslår, at vi:

1. stiller krav på EU-niveau om en fælles tilgang til anerkendelse af ægteskaber og partnerskaber mellem personer af samme køn med alle de fordele og rettigheder, der hører med ægteskabet.

2. udvider opholdsdirektivet til at gælde for alle par – uanset køn

3. indleder retssager mod lande, der ikke overholder regler om familiesammenføring af personer med samme køn

4. bruger de hårdeste sanktionsmuligheder i værktøjskassen mod lande, hvis lovgivning diskriminerer LGBT+ personer


5. fremsætter fælles lovgivning, der forpligter medlemslande på at beskytte og styrke LGBT+-personers rettigheder bredt


6. vedtager et EU-direktiv, der sikrer, at diskrimination mod LGBT+ personer skal dømmes som hadforbrydelse i alle medlemslande


7. beskytter og understøtter LGBT+- og SRSR-organisationer og menneskerettighedsforkæmpere.

Læs hele udspillet her.