Lotte Rod, Zenia Stampe, Martin Lidegaard, Stinus Lindgreen, Samira Nawa, Christian Friis Bach, Katrine Robsøe
Nyhed

Udspil til finanslov: Giv et bedre Danmark videre

Lad os se frem og tage ansvar - også for den næste generation. Det gør vi med vores forslag til finanslov, som du kan hente her.

Udspil til finanslov 2024

Sammenfatter man tidens vilde problemer, tegner der sig en ny afgørende skillelinje i dansk politik: Hensynet til de nuværende generationer over for hensynet til de kommende generationer. Balancen mellem de økonomiske, menneskelige og naturmæssige ressourcer, som vi prioriterer til os selv, og dem vi investerer i vores børns liv og fremtid.

Problemerne vi står over for løses ikke med en enkelt finanslov, men også finansloven bør afspejle en bedre balance mellem generationer. Det gør sig særlig gældende i forhold til klima og investering i børn og unges fremtid, hvor regeringens forslag til finanslov mangler ambitioner.

Radikale Venstres finanslovsforslag er et forsøg på at rette op på dette.

Give en grønnere verden videre

Vi har en vision om at give en grønnere verden videre til de næste generationer. Det kræver store investeringer og politisk handlekraft. Hellere i dag end i morgen.

For vejen mod en verden, hvor temperaturen ikke stiger mere end 1,5 grad, snævrer hastigt ind, men anstrenger vi os, kan vi stadig få et lille glimt af grønt lys, hvor den ender.

Investere i børn og unges muligheder

Vi afsætter 1 mia. kr. allerede næste år til at undgå de store besparelser på vores dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner, som kommunerne står med. Flere børn skal hjælpes tidligere, folkeskolen skal sættes fri og undervisningen gøres mere levende. Vi vil fremme børns trivsel ved at styrke deres muligheder og rum for leg. Og så skal vi sikre gode uddannelsesmuligheder til alle unge - uanset hvor de kommer fra.

Sikre en stærk økonomi

Vi vil sikre en stærk økonomi, som er rustet til fremtiden. Vi vil derfor løfte forskningsbevillingerne og opjustere målsætningen for de offentlige forskningsbevillinger i Danmark, lempe skatten permanent for forskning og udvikling og forbedre rammevilkårene for iværksættere.

Desuden ønsker vi at lette indkomstskatten, både i top og bund, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Vi vil give et bedre Danmark videre

Lad os se frem og tage ansvar. Også for den næste generation.

Lad os give et bedre Danmark videre til vores børn.

Læs hele udspillet - hent det som PDF øverst på siden.