Anders Medum Groth - KV21 kandidat

Motorvejen skal støjdæmpes

Herfra min verden går

Jeg er 40 år, født og opvokset på Lolland. Gift med Cecilie, som jeg har Buster (6) og Nora (7) med. De er begge på Stavnsholtskolen, hvor jeg også er skolebestyrelsesmedlem. Derudover har jeg Magne (10), der går på Buddinge Skole. Efter at have boet mange år i København, flyttede jeg med familien til Farum i 2015. Vi faldt for Furesøs smukke natur og de mange muligheder for et godt familieliv med et stærkt foreningsliv og gode faciliteter.

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet 10 år i folkeskolen i to så forskellige kommuner som Rødby og Gentofte. Efter lockouten af lærerne, lovindgrebet og skolereformens første år, skiftede jeg til forlagsbranchen, hvor jeg har været redaktør i det digitale forlag Clio Online. Her skabte jeg en digital platform til musikundervisning i grundskolen. I dag er jeg projektleder i Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag, hvor jeg arbejder med forretningsudvikling og digitale undervisningsmaterialer til musikundervisningen i grundskolen.

Mine Mærkesager

Furesø – et godt sted at bo

Det gode børneliv

For mig er det vigtigt at vi skaber gode rammer for daginstitutioner, skoler, fritidshjem og klubberne. Både de offentlige og de private. Vi skal sikre flere pædagoger i daginstitutionerne, så vores minimumsnormeringer følger anbefalingen fra BUPL. Det er vigtigt med flere ressourcer til grundskolerne, så de kan komme i mål med at drive en god skole. Det er vigtigt med stærk opbakning til Farum Lilleskole og de private fritidshjem, så kommunen kan tilbyde diversitet i mulighederne for det gode børneliv.

Motorvejen skal støjdæmpes.

Udbygning af Hillerødmotorvejen skal først gennemføres, når der samtidig støjreduceres i Furesø kommune, hvor støjen fra motorvejen øges for hvert år der går. På samme måde som der er etableret støjværn ved Bregnerød, skal der etableres støjværn fra nord for Slangerupvej over søerne og ind til København. Det er vigtigt at lokalpolitikerne kontinuerligt påvirker beslutningstagerne på Christiansborg, så der ikke kommer motorvejsudvidelser uden etablering af støjværn på de eksisterende strækninger. Det er en af de vigtigste opgaver.

Rigt kulturliv

Et godt sted at bo, kræver et rigt kulturliv. Det skal understøttes, gødes og udvikles. Det er en kulturelt fattig kommune, der lukker egnsteateret ‘Undergrunden’. Især når den besparede økonomiske udgift er så minimal. Vi skal ikke nedlukke kulturlivet. Vi skal i stedet udbrede det og iværksætte nye initiativer. Det skal både ske i vores gode kulturhuse, men det skal også styrkes i andre sammenhænge i kommunen. Det er oplagt at vi på en eller flere af skolerne i kommunen, får oprettet en ”Orkestermester-skole”, hvor alle elever lærer at spille på et instrument. Samtidig er det oplagt, at få flere børnehaver og vuggestuer med i ”Sangglad”, hvor musik og sang får en plads igen i børnelivets hverdag. Ligeledes skal vi fortsat dyrke den store diversitet, som de frivillige foreninger i Furesø tilbyder. Det skal vi støtte op omkring

Rene søer

Furesøen var engang Danmarks reneste sø. I dag bliver den og Farum Sø ved større regnskyl fyldt op med store mængder spildevand. 340 millioner liter urenset spildevand er over fem år udledt i Farum Sø. Det sker endda tæt på badestranden ved Doktorens Bugt. Det er fuldstændigt hovedrystende, at der endnu ikke er sat en prop i den udledning. Vi skal iværksatte initiativer, så den markant udledning stopper. Vi skal have igangsat mere separering af vores kloaksystem. Spildevandsudledningen er skyld i ophobede mængder af fosfor og kvælstof. Det forringer badekvaliteten, øger andelen af farlige alger i vandet og ødelægger muligheden for et sundere dyreliv i søerne og Mølleåen. Og i sidste ende Øresund og Roskilde Fjord.

Natur og biodiversitet

Vi skal i Furesø give mere plads til vild natur og biodiversitet. Kommunens græsarealer behøver ikke at blive slået på ugentlig basis. Kommunen skal frem i bussen, og udlægge flere områder til ”Vild med vilje” hvor man fremmer det vilde liv. Flere områder skal der passes mere på, så vi ikke mister biodiversiteten, men i stedet øger den. Det kan ske ved fx at udsætte vilde heste eller andre naturplejedyr. Muligheden for mere urørt skov i Furesø skal undersøges og understøttes. Vores drikkevandsboringer skal sikres fra sprøjtning.

 

Følg migFacebook

Se min egen hjemmeside: https://andersmedumgroth.dk/  

Følg mig på Instagram: https://www.instagram.com/andersmedumgroth/ 

Kontakt: andersgroth@gmail.com 

MobilePay 774117 - alt går ubeskåret til valgkampen 2021.