Ole Kristensen - KV21 kandidat

Sæt ambitiøse og realistiske mål

Herfra min verden går

Jeg er 57 år gammel, gift med Christina, har 2 børn på hhv. 14 og 16 år, uddannet cand.merc. i afsætning, og arbejder på 12. år i forsyningsselskabet HOFOR.

Mit politiske liv

I gymnasiet blev jeg lidt interesseret i RV, fordi jeg fik mulighed for at fordybe mig i husmandsoprøret i det nuværende Venstre, som så blev til dannelsen af Radikale Venstre.

Men jeg blev først ”rigtig RV” i mit hjerte og sind, da vi på gymnasiet i forbindelse med et folketingsvalg havde et panel af politikere ude og diskutere politik med os gymnasieelever.

Da jeg nu var lidt mere interesseret i politik, havde jeg forberedt spidsfindige spørgsmål til flere af kandidaterne. Jørn Estrup var dengang RV folketingsmedlem og repræsenterede partiet. Han gjorde meget stort indtryk på mig ved at være befriende ærlig. Svarene fra ham var bare bedst, og det som gjorde mig overbevist, var det, som han sagde intenst og med direkte adresse til mig.

Jeg ved godt, at vi som medlemmer af FT forventes at have en mening om alt og altid have det rigtige svar. Men sådan er livet og verden ikke. Der er flere situationer, hvor jeg efter at have fået flere sider af en sag har fået mere indsigt. Og derfor forbeholder jeg mig ret til at skifte mening, fordi jeg er blevet klogere.

Så var jeg solgt! Og siden har jeg været Radikal – men Ikke altid medlem. Jeg meldte mig ind i RU, men var ikke aktiv. Derefter blev jeg medlem af RV uden at være aktiv og har siden ikke fået fulgt op på mit medlemskab, fordi jeg i forbindelse med mange flytninger, især til udlandet, ikke har kunnet stemme.

For 3 år siden blussede flygtningedebatten op og så meldte jeg mig ind RV igen. Jeg ville gerne gøre noget. Men blev først aktiveret da medlemmer af bestyrelsen i Furesø gik rundt og inviterede til generalforsamling og pålagde min søn at fortælle, at det var vigtigt, at jeg kom og deltog. Det syntes jeg var ubetaleligt! Og derfor er jeg aktiv.

Er jeg højre- eller venstreorienteret RV’ere. Henrik fra vores bestyrelse – summerede egentlig meget fint med et citat fra Johannes Lebech:

Vi radikale er hverken højre eller venstre orienterede – vi er velorienterede.

Derudover er jeg Radikal for at sikre, at en rød regering også har hjernen (økonomisk logisk sans) med i beslutninger og en blå regering har hjertet med (beskyttelse af dem der ikke kan beskytte sig selv). Jeg er ikke socialist – jeg er socialliberal!

Mine lokale mærkesager

Furesø er et smørhul. Det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Sammen med Tine og resten af RV Furesø skal vi udvikle alt det gode i Furesø. Et styrket RV Furesø i byrådet skal sammen arbejde for at få kommunen i den rigtige retning.

- Sport, fritid og kultur

Det er vigtigt, at Furesø hele tiden har tilbud, som gør det attraktivt og rart og bo i kommunen. Gode kultur og fritidstilbud har mange positive elementer. Det udvikler fysisk, socialt og kreativt samt giver os noget at være sammen om. Det er vigtigt for en by, at den er levende og har fællesskaber. Børn og unge har bedre af, at være til sport, interesser og kultur end ”at hænge på gadehjørnerne”.

- Børn og skoler

Vores offentlige skoler ligger pænt nationalt (væsentligt over gennemsnittet) og skal hele tiden udvikles. Der er og bør være mulighed for at vælge en privatskole. Vores offentlige skoler skal have mulighed for at udvikle såvel det faglige, men også fysiske og kreative evner hos vores børn.

Vi skal udvikle og vedligeholde vores tilbud til pasning af børn. Der skal være gode rammer for både børn, ansatte og forældre i vores tilbud.

- Ældre

Vi skal være klar til at sørge for vores ældre, og imødese øgede og ændrede behov. Vores ældre bliver ældre og mere krævende – samtidigt er vores ældre ”vant til at bestemme”. Det stiller krav til løsninger, som imødekommer både behov for hjælp og behov for at bevare individuelle behov og selvbestemmelse. Vi kan vinde meget ved fx under sport, fritid og kultur at få inkluderet dem inden, de bliver meget plejekrævende. Det kan dels udskyde og minimere et senere plejebehov. Samvær og aktivitet øger livskvaliteten uanset alder.

- Transport og infrastruktur

Vi har flere S-togslinjer og busser i kommunen. Vi har motorvej og omfartsveje.

Den kollektive trafik kan blive bedre og udvikles. Trafik til Hillerød, København og Ballerup i offentlig transport bør forbedres. Jeg ønsker et S-tog til det nye – sygehus og hurtige S-tog til København.

Vi skal udvikle alternative transporter – fx samkørsel – eller som ”vores egen” Thomas Hesselhøj forudser, nye biltjenester, som gør privatbiler i traditionel forstand overflødige. Det kan hjælpe mod den stigende privatbilisme, som , hvis ikke vi gør noget, vil skabe mere trafikstøj i kommunen – både fra og til motorvejen og omfartsveje.

Gode offentlige transportsystemer og nye fx samkørsels tjenester vil også hjælpe til at minimere belastningen af transporten i og gennem kommunen.

- Det grønne Furesø

Vi har dejlig natur i Furesø! Søer, skove og marker skal vi bevare og udvikle.

- Miljø og energi

Af åbenbare grunde ligger dette mig nær. Jeg er stor tilhænger af kollektive forsyninger. Men ønsker ikke tvang. Jeg tror på motivering og indretning af incitamenter. Afgifter på sorte løsninger, fuld gennemskuelighed om ejendommes energi- og vedligeholdelsesmæssige stand - energimærkeordningen. Også selvom jeg ikke helt syntes at energimærkeordningen fungerer helt efter hensigten. Men den har helt sikkert haft effekt på salgspriser på ejendomme. Der er højere priser på bedre energimærke! Det giver lyst til at få et bedre energimærkning. Det som jeg syntes, at der skal arbejdes med, er benchmarking – så et bedre energimærke også giver mindre forbrug. Det vil virke, at få borgerne får indblik i, hvad de bruger af vand og energi. Det kræver samarbejde med både forsyningsselskaber og udvikling og standardisering af dataopsamling.

Hvad bruger hver bygning i energiforbrug pr. kvm (grupperet i bygningstype og energimærke og bygningsklasse (efter bygningsreglement)? Hvad bruger hver familie af vand og el pr. person? Så kan data – motivere hver enkelt til at reducere forbruget. Forsyningsselskaber og kommune kan komme med gode ideer til, hvad der kan gøres. Der kan spares meget CO2 blot ved at bygningerne sænker energiforbruget.

Vi skal i kommunen gå forrest i genanvendelse og affaldsløsninger og være med til at påvirke, at minimere affaldsmængden og genanvendelsesgraden.

- Klimaløsninger

Nye boligområder i kommunen får krav om at tænke regnvandsløsninger ind, så regnvandet ikke kommer til at belaste kloaknettet. Eksisterende boligområder får incitamenter til at lave enten LAR løsninger eller sammen med kommune/forsyningsselskab plan for separat kloakering. S

- Smarte løsninger

Det skal kunne betale sig at bruge energien fornuftigere. Vejrprognosestyringen af bygninger – i stedet for klimastatstyring. Lad kommunale bygninger gå forrest. Sæt ambitiøse og samtidigt realistiske mål. Følg op og tilpas strategien. Invester i klimaløsninger! Og det er ikke kun rockwool og nye vinduer. Det er også at følge op på, at de besparelser, som klimaskærme skal give, bliver leveret. At der følges op på data.

 

Med venlig hilsen Ole Kristensen

Følg migFacebook

Følg mig på min hjemmeside: www.olekristensen.nu

 

MobilePay 774117 - alt går ubeskåret til valgkampen 2021.