Spidskandidat KV21
Tine Hessner Spidskandidat 2021

Stemmen, der samler

Herfra min verden går

Jeg er 53 år gammel, gift med Lorenz, har to børn på hhv. 19 og 24 år – begge er studerende og flyttet hjemmefra, men haft deres opvækst i Furesø.  

Jeg er familiens første student, og senere uddannet fra CBS, som cand.merc. indenfor HR, projektledelse og organisation. I dag arbejder jeg som soloselvstændig med base i et kontorfællesskab i Farum – tidligere har jeg bla. været HR-partner og managementkonsulent og det har givet en god ballast for bla. arbejde med forandringsledelse i den offentlige sektor. 

Mit politiske liv

Jeg har altid stemt radikalt. Altid. Lone Dybkjær var mit store forbillede, men jeg meldte mig først ind i partiet i 1996, som 29-årig. Da jeg året efter flyttede fra Frederiksberg til Furesø med vores 1-årige søn, blev jeg for alvor aktiv i lokalpolitik. Det samlede det engagement jeg altid havde haft som frivillig forskellige steder – som ungdomstræner, bestyrelsesmedlem, gymnasiebladsredaktør, studenterpolitiker mm. Men nu kom børneliv og lokalplaner i centrum i stedet, og jeg blev også aktiv som næstformand i Søndersøskolens bestyrelse.  

Min politiske karriere har indtil videre budt på poster som lokalformand og kasserer, hovedbestyrelsesmedlem (er jeg fortsat) og utallige valgkampe backstage, men også 3 valg hvor jeg selv har stillet op til byrådet og blev indvalgt i 2017.  

Mit slogan ved sidste valg i 2017 var at være ”En stemme der samler”. På midten i byrådet, men også gerne i partiet. Vi kan være enige eller uenige, men pladsen til en god proces og en ordentlig debat skal være der. Hvor der er kant skal der også være respekt. Både ift. borgere og bagland. 

I min første periode i byrådet har jeg også oplevet både at arbejde til højre og til venstre – med de radikale værdier lige i midten.  

Jeg har også lært ”maskinrummet” at kende og arbejdet stemhårdt som formand for Kultur-, Fritid og Idræt med bl.a. at få udviklet en samlende politik #VoresFuresø, puljemidler til foreningsdrevne aktiviteter, en eventstrategi, forberedelse af Skaterpark på flyvestationen og sikring af en miljømæssig opgradering af vores nedslidte og uforsvarlige kunstgræsbaner. Men der er også ting der går for langsomt, f.eks. etablering af friplejehjem, som Socialdemokratiet er imod og tiltrækning af en ungdomsuddannelse som er belagt med besvær. Men…jeg presser på efter bedste evne.  

 Mine lokale mærkesager 

Flere voksne i daginstitutionerne – og mere musik! 

  • Bedre normeringer, og flere uddannede voksne, skal gøre børnelivet kan så udviklende, legende og lærende som muligt. Vores musikskole kunne spille en rolle her. Under corona så vi også bibliotekarer være historiefortællere i dagtilbuddene – måske det skulle fortsatte?  

Det gode skoleliv & attraktive ungdomsuddannelser 

  • Lærerne og pædagogernes skal sikres efteruddannelse som kommer alle elever til gode, uanset niveau. Venskabsklasser skal udbredes. Furesø skal have relevante tilbud i form af ungdomsuddannelser af stærk kvalitet. Fjernundervisning og teknologiforståelse skal bygge bro for fremtidens iværksættere.

Omsorg og kulturvitaminer til ældre og udsatte 

  • God offentlig transport skal hjælpe aktive ældre rundt i kommunen og forebygge ensomhed. Kulturtilbud er forebyggende for både mental og fysisk sundhed – også i denne aldersgruppe. Et friplejehjem må etableres snarest – det er en ideologisk kamp i byrådet og overskygger desværre at vi har kapacitetsudfordringer. 

Erhvervspolitik – med lokal handel, jobs og grøn omstilling 

  • Samarbejdet med erhvervsforeningerne skal fortsætte. Vi skal fremme erhvervsklynger og et godt iværksættermiljø, lokal handel og lokale jobs. Det lokale erhvervsliv er en naturlig partner for den åbne folkeskole og for udsatte der skal have en vej tilbage på jobmarkedet. Endelig skal vi finde synergi i den grønne omstilling – det kan vi gøre endnu bedre i partnerskaber sammen om f.eks. el-ladestandere, genanvendelse af IT-udstyr mm. 

Stærkt og inkluderende fritidsliv 

  • Idrætten og kulturen skaber mental of fysisk sundhed i fællesskaber. VI skal også forløse potentialet ift. integration, beskæftigelse og sundhed. Foreninger i lokalsamfundene skal have gode vilkår, så vi sikrer et rigt og varieret udbud af aktiviteter til børn, unge og voksne og faciliteter der matcher det. Vi skal hjælpe yderligere, så også udsatte børn og unge og udsatte ældre kan blive inkluderet i foreningslivet.  

Bevar Furesø grøn 

  • Der skal ikke bygges mere i naturen. Furesøs grønne præg skal bevares. Biodiversitet og mere ”vild med vilje” sammen med borgerne er vejen frem. Men vi er også flere om at være aktive i naturen og det skal vi finde ud af på fredelig vis. Når vi snakker grøn snakker vi også klima. Klimaforanstaltninger koster, men skal prioriteres. Det skal støjværn også og vi skal turde ambitioner ift at reducere CO2 og kun støtte bæredygtigt byggeri f.eks.  

FN´s verdensmål er også Furesøs  

  • På radikalt initiativ var modellen for 2018-2021 En politisk koordinationsgruppe som sikrede at alle fagudvalg har haft øje for verdensmålene, særlige mål 10 og 13 (reducere ulighed og sikre klima). Nu skal de næste mål prioriteres. 

Kontakt: tine.hessner@gmail.com 

Følg migFaceboook

Mød mig på gaden: Klik og se hvor

MobilePay 774117 - alt går ubeskåret til valgkampen 2021.