Nyhed

RV samarbejder fortsat over midten

FOTO: Tine Hessner i midten flankeret af konservatives formandskab og Neel Ingstrup ved Furesøen

Radikale Venstre har samarbejdet hen over midten gennem de sidste mange år, og har bl.a. taget ansvar for den økonomiske genopretning og været med til at sikre en ansvarlig økonomisk politik.


Samarbejdet har været grundstenen for at skabe gode løsninger for alle Furesøs borgere. Radikale Venstre bygger videre og har netop indgået teknisk valgforbund med de lokale Konservative.


Partierne vil ud over det tekniske samarbejde sammen identificere fælles politikområder, som kan danne udgangspunkt for den kommende valgperiode. Det kan eksempelvis være om friplejehjem, sikring af areal til en ungdomsuddannelse, udspil på kulturområdet, mm. Beslutningen om det fortsatte samarbejde omtales i den lokale presse, som der henvises til.

Manøvren blev dokumenteret med vedhæftede foto fra
Furesøens bredder.


Beslutningen om det fortsatte samarbejde omtales i den lokale presse, som der henvises til. Manøvren blev dokumenteret med vedhæftede foto fra Furesøens bredder.