mar.
2024
17
10:00 - 14:00

Ekstraordinært Landsmøde

Hotel Nyborg Strandpark
Valg af ny landsformand og næstformand. Tilmelding via www.mit.radikale.dk . Man har stemmeret og betalt stor del af transporten som landsmødedelegeret (valgt på generalforsamlingen), meld retur om du kommer og hvis du ikke er delegeret, så skriv til helena.politik@gmail.com for at komme på venteliste til at blive delegeret.