Anne Sophie Callesen

Anne Sophie Callesen

Ungdomsuddannelsesordfører, Europaordfører, udviklingsordfører, menneskerettighedsordfører
Opstillet i Sjællands Storkreds, Holbækkredsen og Ringstedkredsen

Jeg er i politik, fordi det giver mening at kæmpe for en grønnere, friere og stærkere fremtid for den næste generation.

Det er meningsløst, at børn i Danmark har forskellige muligheder alt efter deres baggrund. At mange dyrker splittelsen i stedet for at finde rigtige løsninger på virkelige problemer. Og at hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.

På Christiansborg kæmper jeg for, at alle børn og unge kan udfolde deres potentiale, uanset baggrund og postnummer. At alle unge får en ungdomsuddannelse af høj kvalitet. Og for at vi i stedet for symbolpolitik og grøftegravning finder fælles fodslag og løsninger – både i Danmark og på tværs af Europa.  

Jeg kæmper for:

Et Danmark, som er rigt på muligheder for alle børn

  • Trygge og solide daginstitutioner – vores børn fortjener flere pædagoger og assistenter for at kunne spire og gro. Det kræver bedre arbejdsmiljø, bedre pædagoguddannelse og flere investeringer.
  • Skolen skal give mening og klæde alle på til livet – ingen skal forlade folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.
  • Ingen kan alt, men alle kan noget – skrot parathedsvurderingen af unge. Alle unge skal vejledes og have en kompetencegivende uddannelse.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ LIGEVÆRD

  • Handleplan imod racisme og diskrimination – had og forskelsbehandling skal bekæmpes aktivt på gader, arbejdspladser, uddannelser og i sports- og foreningslivet. Ingen skal dømmes på deres baggrund.
  • Flere med i fællesskabet – lad uddannelse tælle med i ansøgning om permanent opholdstilladelse. Vi skal have endnu flere i uddannelse og job.
  • Gør op med negativ social kontrol - vi skal støtte de progressive kræfter og sætte målrettet ind imod overfor problemerne. Ingen skal leve under andres kontrol.

ET DANMARK, SOM ER RIGT PÅ UDSYN OG FREMSYN

  • Væk med europæisk tag-selv-bord – vi har brug for mere sammenhold i EU, ikke mindre.
  • Til kamp for værdierne – vi skal ikke rumme homofobi og kvindehad i EU.
  • Fælles løsninger på virkelige problemer – Danmark skal støtte en ambitiøs klimapolitik og en fælles migrations- og asylpolitik, hvor alle lande tager ansvar.
  • Hæv udviklingsbistanden og skab en ny Marshallplan for Afrika – bekæmp årsagerne til migration. Vi har ikke råd til at lade være.
Folketingsmedlems Anne Sophie Callesen

Om mig

Jeg er født i Aarhus i 1988 og vokset med et væld af fastre, onkler, kusiner og fætre spredt ud over Europa og resten af verden.

Da jeg som 15-årig meldte mig ind i den radikale bevægelse, var det udsynet til resten af verden, der gjorde udslaget. Jeg var – og er stadig – overbevist om, at vi står stærkere sammen end hver for sig.

Ved sidste folketingsvalg satte 1954 vælgere kryds ved mit navn og gav mig et mandat i Folketinget. Dét mandat bruger jeg til at arbejde for, at vores børn og unge kan leve frie liv i stærke og meningsfulde fællesskaber.

Jeg bor i Roskilde med min mand og vores to børn og er opstillet i Holbæk, Sorø og Ringsted kommuner. Du kan stemme på mig i hele Sjællands Storkreds.