Bjørn Bjerrehøj

Bjørn Bjerrehøj

Kandidat til kommunal- og regionsrådsvalget 2021
Tårnby Kommune og Region Hovedstaden

År efter år gør WWF Verdensnaturfonden os opmærksomme på, at vi forbruger og opbruger de naturressourcer, som kloden har til rådighed. Overfiskeri er kun et enkelt eksempel på, at vi slider på vores egen planet.

Vi ser og oplever massive klimaforandringer i verden, også i Europa og i Danmark. Tørke spreder sig fra Afrika, og regnsæsonen bliver længere og længere. Vores massive udledning af CO2 giver massive udfordringer.

Jeg tror på økologi. Men jeg tror endnu mere på bæredygtighed. Vi svigter klimaet og kloden, hvis vi ophøjer økologi til en religion. Det giver for eksempel ingen mening at importere økologiske tomater hertil fra Spanien, hvis vi kunne skåne klimaet mere ved at bruge traditionelt dyrkede tomater fra Danmark. Vi bliver nødt til at tænke gode intentioner sammen med fornuft og at se klimaaftrykket på de beslutninger, vi træffer.

Derfor er det vigtigt, at vi i alt, hvad vi arbejder med, tænker bæredygtighed ind som et grundvilkår. Tårnby og Region Hovedstaden har et ansvar som arbejdsgiver, arbejdsplads og indkøber, men også som forbruger og offentlig myndighed. Og Tårnby og Region Hovedstaden har et ansvar for de kommende generationer. Mit mål er at vi overdrager jorden lidt mere grøn og bæredygtig – end vi selv overtog den fra vores forældre.

1/0

Mine mærkesager

Sundhed og Forebyggelse

En god sundhedspolitik skal bygge på forebyggelse.
Hvis vi bliver ramt af sygdom, skal vi sikre en tværfaglig indsats, så alle relevante fagpersoner medvirker til at stille en korrekt diagnose og igangsætte en hurtig behandling.

Bæredygtighed

Jeg vil arbejde for at vi for en mere bæredygtig kommune og region. Konkret skal vi arbejde at opsætte flere ladestandere – for at få flere elbiler. Derudover skal vi tænke energirenoveringen ind når vi renoverer vores kommunale og regionale bygninger – solvarme, solceller, jordvarme mv.

Om mig

Jeg er født i 1983 på Vestsjælland, og i 2009 blev jeg kandidat fra Syddansk Universitet i statskundskab. Siden da har jeg arbejdet i bl.a. Diabetesforeningen, Socialstyrelsen Odense Universitetshospital, og jeg er i dag ansat som chefkonsulent i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Mit politiske engagement bygger på et brændende ønske om at gøre en positiv forskel, både for Tårnby, for Region Hovedstaden – og for hele Danmark.

Når jeg ikke er politisk aktiv eller er på arbejde, er fritiden godt booket. Jeg underviser i et motionscenter, løber, læser mv. Derudover bruger jeg tid på min familie, mine venner, cafe- og biografture og haven.

Jeg er grundlæggende social liberal, der tror på at "markedet" kan gøre noget godt - men det er nødvendigt at vi har en stærk velfærdsstat til at hjælpe/levere velfærdsydelser. Jeg er overordnet set et positivt menneske, der tror på det gode i folk. Jeg er plysoman (fan af Peter Plys) og elsker hindbærsnitter.

Tillidsposter

Siden 2001: Bestyrelsesmedlem og kasserer i lokal vælgerforening, herunder udarbejdelse og opdatering af budgetter og regnskaber. Hjælp til valgkampsaktiviteter herunder medlem af valg- og kommunikationsudvalget. Medlem af kommunalpolitisk baggrundsgruppe. Valgtilforordnet i en række år. Opstillet til folketingsvalg 2015, kommunal og regionsrådsvalget 2009, 2013 og 2017 - i Odense og Region Syddanmark. Nu medlem af Radikale Venstre i Tårnby og opstillet til kommunalvalget i Tårnby og Region Hovedstaden.