Christian Friis Bach

Christian Friis Bach

Udenrigsordfører, udviklingsordfører, forsvarsordfører, EU-ordfører, ordfører for Arktisk, Grønland og Færøerne, ordfører for nordiske anliggender, fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører, medlem af Hovedbestyrelsen
Nordjyllands Storkreds
Vi lever i de store demonstrationers tid. De sidste år har millioner af mennesker været på gaden i en lang række lande i protest mod voksende ulighed og hastige klimaforandringer. Det er de udfordringer, jeg gerne vil bidrage til at løse.
Christian Friis Bach

Købmand. Landmand. Radikal.

De tre ord beskriver, hvem jeg er. Som ung var jeg glødende tilhænger af frihandel for at skabe fred og fremgang. I dag driver jeg sammen med min kone virksomheden Warfair, der handler med kvalitetsvarer fra lande ramt af konflikt for at bidrage til indkomst, arbejde og fred.

Mit første job var som landbrugselev på en gård med 90 malkekøer, og jeg driver i dag et økologisk landbrug med 48 hektar og har plantet 10 hektar med skov.

Jeg har bakket om om Radikale Venstre siden jeg gik i 2.g. Og jeg har siddet i alt fra lokalbestyrelsen til hovedbestyrelsen, i Egedal kommunalbestyrelse og i Folketinget og som udviklingsminister. Og det politiske engagement ført mig også til FN som under-generalsekretær og leder af UNECE.

Klima og natur

Klimaet forandres med dramatisk hast, og naturen er under massivt pres. Jeg vil arbejde for, at vi ikke kun bremser ødelæggelserne, men giver mere tilbage til naturen end vi tager. At vi øger biodiversiteten, fordobler skovarealet og sikrer 110% CO₂-reduktion i 2040.

Christian Friis Bach

Uddannelse og læring

Uddannelse er afgørende for at skabe lige muligheder, mindre ulighed og for stærke fællesskaber og demokrati. Jeg vil arbejde for, at alle børn lærer at læse, skrive og regne når de forlader folkeskolen, for gratis adgang til efteruddannelse og for frie og stærke skoler, ungdomsuddannelser og universiteter.

Menneskerettigheder og demokrati

Menneskerettighederne er den fineste idé, vi har skabt. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Jeg vil arbejde for en verden, der bevæger sig fra uret til ret, fra krig til fred, fra undertrykkelse til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske.

Christian Friis Bach
2019-nu
NU
Direktør og stifter af warfair.org
2017-2019
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp
2014-2017
FN under-general-sekretær og leder af UNECE
2011-2014
Medlem af Folketinget, Radikale Venstre
2011-2013
Udviklingsminister
2005-2010
International chef, Folkekirkens Nødhjælp
1999-2005
Lektor i International Økonomi, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KU)
1996-1999
Adjunkt i Udviklingsøkonomi, Københavns Universitet
1992-1996
Ph.d. i International Økonomi
1986-1992
Kandidatuddannelse Agronom
1991
Tillægsuddannelse i Journalistik

Opstillingskreds

Christian Friis Bach er opstillet i Hjørringkredsen i Nordjyllands Storkreds.

Kontakt Christian