Hanne Roed

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds, medlem af Hovedbestyrelsen (landsmødevalgt)
Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland
Jeg er ikke bange for at sige hvad jeg mener (det er også lettere at huske..). Men det er ikke i vrælet, men i samtalen at man opnår de bedste politiske resultater. Dialogen med borgerne og i det politiske arbejde er vores demokratis hjørnesten. Den skal vi værne om.
Hanne Roed

Det er blevet urolige tider vi lever i. Derfor kan det virke som om man først og fremmest bør forholde sig til Den Store Politik; udenrigs- forsvars- og energipolitik.
Det gør jeg rigtig gerne, men vi må ikke glemme indenrigspolitikken og den velfærdsstat som er under gevaldigt pres.

Politikere skal tage ansvaret på sig for at vi får fornyet velfærdsstaten. I øjeblikket løber sygeplejersker livet af sig, lærere og pædagoger har ondt i maven ved tanken om hvor lidt tid der går til hvert barn. Vi løser ikke velfærdskrisen ved mere af det samme - der er ikke personale at få og vi trænger til nytænkning.

Som lokalpolitiker og bestyrelsesmedlem sidder jeg med udfordringerne dagligt og jeg synes det statslige niveau trænger til flere med konkrete erfaringer ude fra den velfærdsstat vil skal have på fode igen.

Sundhed og trivsel

Alt for mange, især børn og unge, mistrives. Det skal vi gøre noget ved med tidlig indsats. Et flerfagligt tilbud ude på folkeskolerne hvor både børn, forældre (og lærerne!) kan få støtte, samtaler og hjælp til at skabe trivsel, mener jeg er et minimum.

De unge bør have eget tilbud, måske forankret i Sundhedscentrene, i stedet for at komme i klemme i overgangene mellem barn og voksen.

Vores sundhedsvæsen er under gevaldigt pres. Vi lever længere og med flere sygdomme. Det skal vi kunne håndtere lokalt, altså hos egen læge og hos kommunen med støtte fra hospitalet, men færre skal indlægges. For vi har ikke personale til at fortsætte som nu. Psykiatrien har særskilte problemer og skal løftes yderligere.

Grøn omstilling

Presset af en krig er det gået op for europæerne at den grønne omstilling er nødvendig. Vi står os ved hverken at være afhængige af olie eller gas.

Gode omstillingstakter er igang, men vi kan nå meget mere, hvis vi tør tage investeringerne og gøre det i fællesskab: CO2-udledningen skal ned, også i landbruget. Vi skal overgå til mere grøn strøm, især vindmøller, og lave Power2X-anlæg, så al grøn strøm bruges. Vi skal plante mere skov og understøtte mere bio-diversitet både i skov og andre naturprojekter og så skal vi undgå transport med fossilt brændstof, til lands, til vands og i luften.

Uddannelse og kultur

Uddannelse skal være både for - og til - livet. Fra børnehaveklassen til voksenuddannelserne, skal vi have kvalitet og lyst til læring. Nysgerrighed er ikke kun for børn og alle bør have muligheden for at blive dygtigere og måske skifte spor i det lange arbejdsliv vi alle ser ud til at få.

Samtidig skal vi befri de unge fra den opfattelse at førstevalget låser dit (arbejds)liv - tværtimod, så oplever rigtig mange at arbejdslivet skifter meget gennem livet og det skal vi understøtte med muligheden for at få nye kompetencer.

Kultur er dybest set det som gør os til mennesker. Det som fortæller om os, undrer, giver perspektiv og fællesskab. Og det kan vi slet ikke undvære så vi under Corona. Derfor skal det også prioriteres, både i bredden og i eliten, som i øvrigt bør ses som gensidigt afhængige.

1/0

Om mig

Jeg bor i det nordlige Aarhus, tæt på sygehuset, i et rækkehus med mine tre hjemmeboende teens. Deres storesøster studerer i København.

Folk skal vide om mig, at jeg i bund og grund er et meget nysgerrigt menneske, som interesserer mig for mange ting. Elsker at bruge kulturlivet, men også at rumstere i mit køkken. Har altid travlt med politik, børn, hus og hjem, men har heldigvis nogle meget skønne og tålmodige venner og veninder, som jeg nyder at være sammen med.

Synes kaffe er livseleksir, gå-på-mod en dyd og at mine børn er de(t) bedste i verden. Og dermed også være bevist, at man ikke skal være medlem af Støjbergs parti for at være som folk flest.’

2018 - nu
NU
Næstformand i Region Midt og Bestyrelsesmedlem i VIA
2014 - nu
NU
Regionsrådsmedlem i Region Midt
2014 - 2015
Mentor og Bostøtte hos Kompetencecenter Skanderborg
2010 - 2013
Vikariater som Socialrådgiver (Favrskov, Djursland)
2007 - 2010
Socialrådgiverstuderende
2001 - 2007
Barsler og div. tidsbegrænsede kommunikationsopgaver
1999 - 2000
AC-fuldmægtig (under Fødevareministeriet)
1999
Cand.scient.pol fra Aarhus Universitet

Opstillingskreds

Hanne Roed er opstillet som folketingskandidat i Favrskovkredsen og Djurskredsen i Østjyllands Storkreds.