Hediye Temiz

Hediye Temiz

Kandidat til Europa-Parlamentet, suppleant til Hovedbestyrelsen
Byrådsmedlem i Albertslund Kommune, folketingskandidat
Jeg vil kæmpe for at skabe et Danmark, hvor man har nøjagtig de samme muligheder, uanset om man er født på Vestegnen eller i Nordsjælland. Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor vi sikrer, at Danmark og verden er et lige så godt sted at leve i fremtiden, som det er i dag.
Hediye Temiz

Jeg er 24 år gammel og har boet på Vestegnen i hele mit liv. Som 19-årig blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen og har siden da gennem lokalpolitikken kæmpet for et grønnere, friere og stærkere Danmark. Min erfaring i kommunalpolitik har lært mig at samarbejde på tværs af partier og skabe gode radikale resultater. Jeg har haft fokus på den grønne omstilling, børn, de unge, kulturlivet, idrætten og mangfoldigheden i samfundet. Områder, jeg nu vil kæmpe for i Folketinget.

Jeg vil kæmpe for at skabe et Danmark, hvor man har nøjagtig de samme muligheder, uanset om man er født på Vestegnen eller i Nordsjælland. Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor vi sikrer, at Danmark og verden er et lige så godt sted at leve i fremtiden, som det er i dag. Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor alle, der kan og vil Danmark, har lov til at være en del af Danmark og kalde sig dansk.

Med mig som din folketingskandidat og kommende folketingspolitiker har du en seriøs, engageret og altid ærlig politiker. Jeg er ung, kvinde og minoritet, og jeg ved, hvordan det er at skulle kæmpe for sig selv og sine holdninger. Dette vil jeg derfor altid blive ved med at gøre. Samtidig betyder politik for mig også repræsentation. For mig som politiker handler det ikke kun om at være med til at præge beslutningerne i min retning. Jeg ønsker også at kunne være en rollemodel for alle unge, specielt unge minoritetsetniske piger.

For hvis jeg tror på det, vil de også tro på det.
For hvis jeg kan, kan de også opnå det.

Derfor beder jeg om din hjælp til, at jeg kan gøre en forskel. Jeg beder dig om at stemme på mig til folketingsvalget.

Hediye Temiz

Børn & Unge

Vores børn og unge er vores fremtid. Derfor skal vi også sikre, at alle børn har rig mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Det er vigtigt, at vi får tilliden til vores børn og unge tilbage. Vi skal ikke udvikle børn og unge til alle at være 12-talselever, men derimod udvikle børn og unge, der har mulighed for at nå deres potentiale. Vi skal have en kultur, der har forståelse for de forskelligheder og udfordringer, børn og unge kan have.

Hediye Temiz ved Radikale Venstres landsmøde 2021
Hediye Temiz ved Radikale Venstres landsmøde 2021

Kultur & Idræt

Det er nødvendigt at investere i kultur og idræt for at sikre sammenhængskræft og udvikling i vores samfund. Det er gennem kultur og idræt, at børn, unge, voksne og ældre hele livet igennem udvikler sig og dannes. Kulturen og idrætten er efter min mening nogle af de vigtigste redskaber til, at mennesker mødes på kryds og tværs, og til at rykke hinandens holdninger.

Mangfoldighed

Integration må og skal ikke ske ved at føre symbolpolitik. Vi skal finde reelle løsninger på de problemer, vi har, og det må ikke ske ved at udskamme en gruppe mennesker på baggrund af deres etnicitet eller religiøse overbevisning. De mennesker, der vil og kan bidrage til Danmark, skal have mulighed for det.

Hediye Temiz
1/0

Politiske hverv og tillidshverv

 • 2018 til nu - Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune
   
  • 2018 til nu - Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
  • 2018 til nu - Medlem af Idrætsrådet
  • 2018 til nu - Medlem af Økonomiudvalget
  • 2022 - Medlem af udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Uddannelsesinstitutioner
  • 2022 - Medlem af Udvalget for Byudvikling (§17 stk. 4)
 • 2022 - Bestyrelsesmedlem i DGI Midt- og Vestsjælland
 • 2022 - Bestyrelsesmedlem i HF & VUC København Syd

Opstillingskreds

Hediye er opstillet som folketingskandidat i Rødovrekredsen i Københavns Omegns Storkreds og som kandidat til Europa-Parlamentet i Københavns Omegns Storkreds.