Jes Lunde

Jes Lunde

Byrådsmedlem
Aalborg kommune
Jeg stiller op til byrådet for at gøre Aalborg Kommune til en væsentligt grønnere kommune. En kommune med større frihed til at tænke nyt. En kommune, der understøtter alle i mest muligt at kunne realisere det liv, de ønsker.
Jes Lunde

Mit håb er, at Aalborg Kommune kommer helt i front i at bidrage til at løse klimakrisen og i at bidrage til grøn omstilling og mere og bedre natur. At Aalborg Kommune får mere fokus på frihed for alle til at skabe det liv, de ønsker, og større tillid til de mange dygtige fagfolk i alt fra børnepasning og skoler til ældrepleje. Større frihed til at gøre den rigtige indsats lokalt og ud fra kendskabet til de børn og voksne, vi arbejder for at passe, udvikle, undervise, pleje eller hjælpe med de konkrete ønsker og behov, de har.

Nej til motorvej over Egholm. Den er alt for skadelig for klima, natur og grundvand og giver en meget stor støjbelastning for det vestlige Aalborg. Trængslen i Limfjordstunnellen skal løses ved et ekstra rør med vendbare baner efter trafikmængderne.

Mine mærkesager

Jeg har tre hjertesager: Klima, natur og livsmuligheder.

Klima

Klima fordi det er vor tids allerstørste udfordring. Vi skal gøre alt for at få nedbragt vores belastning af kloden. Kommunerne kan heldigvis rigtig meget her: En langt mere bevidst indkøbspolitik, så vi reducerer CO2, skovrejsning, cykelstier, udtagning af jord, flere elbiler, solceller på kommunale tage. Vi kan yde et stort bidrag og det haster.

Natur

Natur fordi naturen er helt afgørende vigtig for artsrigdom og biodiversitet. Men også fordi naturen er afgørende for os mennesker, både til sundhed og bevægelse, men også som kilde til alt lige fra føde til medicin. Vi skal gribe ind for at sikre mere natur og bedre natur. Eksempelvis ved at udtage jord af drift. Vi kan starte med at friholde strandengene ned til Limfjorden. Det vil også bidrage til en renere fjord. Mere plads til natur og godt bymiljø i Aalborg. Vi skal stoppe for alt for tæt byggeri.

Livsmuligheder

Livsmuligheder betyder, at jeg ser det som kommunens opgave overalt at bidrage til, at borgere – børn som voksne – kan vælge og udfolde det liv, de ønsker. Vi skal have stor tillid til vores fagfolk og lade dem vurdere, hvordan de lokalt i den enkelte børnehave, på den enkelte skole og det enkelte ældrecenter bedst imødekommer borgernes ønsker og behov. Færrest mulige regler og skemaer giver bedst sikkerhed for velfærd – hvor vi altid skal være parat med et støttende hånd, til dem der har brug for dét i en periode.

1/0

Om mig

Jeg kommer som kandidat med 17 års politisk erfaring fra Folketinget og 20 års erfaring som direktør i stat, amt og kommune.

I Folketinget repræsenterede jeg SF og var formand for SF's Folketingsgruppe. Jeg har forladt SF i en erkendelse af, at jeg ikke længere er socialist. Jeg går indenfor en meget betydelig ændring af samfundet på det grønne område - men ikke en grundlæggende ændring i mulighederne for at drive virksomhed, den private ejendomsret m.v. De holdninger ser jeg rigtig fint forenet hos Radikale Venstre, hvor jeg har været medlem de seneste 14 år.

Privat driver jeg et økologisk landbrug på 120 Ha med græs, korn og med 50 Ha udlagt til natur, der plejes med afgræsning af heste. På den måde får strandengene ned til Limfjorden de bedste betingelser for at blive til rigtig god natur.

1994 - nu
NU
Økologisk landmand
2013 - 2021
Kommunaldirektør i Rebild Kommune
2011 - 2013
Social-og Sundhedsdirektør i Frederikshavn Kommune
2009 - 2011
Børne- og Familiedirektør i Jammerbugt Kommune
2007 - 2009
Direktør i Miljøministeriet
2001 - 2006
Direktør for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt
1984 - 2001
Folketingsmedlem