Karin Friis Bach

Karin Friis Bach

Regionsrådsmedlem, medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)
Region Hovedstaden

Det Radikale Venstre i Region Hovedstaden går ind for at bevare regionerne. Vi ønsker stærke regioner med stærke handlemuligheder. Vi ønsker en innovativ og bæredygtig region og et nærværende og kompetent sundhedsvæsen, der er rustet til at klare fremtidens udfordringer. Med eller uden pandemier.

Mine mærkesager

Sundhedsvæsenet er udfordret! Vi står overfor en aldrende befolkning, dyrere behandlinger og mangel på personale.
Hvis vi fortsat skal have et velfungerende sundhedsvæsen, er der brug for handling:

 • Mere forebyggelse - mindre støj, stress, røg og druk, flere cykelstier, mere natur, hjælp til dem som har brug for det og mindre social ulighed i sundhed
 • Skab sammenhæng - let tilgængelige sundhedstilbud, der er indrettet efter brugerne - ikke omvendt
 • Sikre personale - gode uddannelser, styrket rekruttering og bedre arbejdsforhold, så vi kan tiltrække og fastholde personale
 • En innovativ region - forskning i verdensklasse og brug af den nyeste sundhedsteknologi
 • En klimaansvarlig region - klimaet skal tænkes med i alle regionens aktiviteter fra indkøb og byggeri til energiforbrug og infrastruktur

Om mig

Jeg er uddannet farmaceut og har arbejdet indenfor sundhedsområdet i 25 år både i det private og det offentlige og både som medarbejder og som leder. Jeg har oplevet vores sundhedsvæsen meget tæt på som patient, da jeg selv fik brystkræft, og som pårørende til nære familiemedlemmer og venner.

Det har givet mig lyst til at bidrage til udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Og det har givet mig erfaringer, jeg gerne vil bruge.

I den sidste valgperiode har jeg været centralt placeret som næstformand i Region Hovedstaden, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 • Formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner
 • Næstformand i Region Hovedstaden
 • Formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Tidl. leder af GCP-enheden København
 • Tidl. informationsfarmaceut hos Institut for Rationel Farmakoterapi
 • Tidl. videnskabelig assistent på Københavns Universitet
 • Tidl. medarbejder i både Novo Nordisk og Zeneca
 • Privat: Født 1964, gift 1991, tre børn, bor på et fritidslandbrug, medstifter af warfair.org