Katja Ivesøe

Katja Høj Ivesøe

Byrådsmedlem
Odder Kommune

Mit politiske hjerte brænder for alt det hverdagen, som borger i Odder Kommune, byder på. Lige fra trivslen i børnehaven til den skole vores børn undervises i, naturen der omgiver os, måden vi kan være gamle sammen på, jobmuligheder i kommunen, udfordringerne når livet er svært, kulturen, transportmuligheder, ungdomslivet, byen, oplandet og meget mere.

Det ligger naturligt for mig at tage de svages og sårbares parti og stå op mod uretfærdigheder. Dette hænger unægtelig sammen med mine mange år som lærer i Folkeskolen, hvor jeg, udover at arbejde i almenområdet, også har beskæftiget mig med børn i specialområdet gennem alle årene.

Med mere end 25 år på bagen i Odder Kommunes Folkeskole har jeg været med både før reformen, under reformen og efter reformen. Jeg har arbejdet under adskillige skoleledere og ikke mindst beskæftiget mig med systemet og de mange instanser indenfor specialområdet.

Mine mærkesager

Jeg vil have fokus på:

  • børn og unges trivsel og livsglæde
  • en folkeskole med mere frihed og mindre milimeterdemokrati
  • større sammenhæng mellem opland og by
  • en grønnere og vildere kommune

Om mig

Jeg har altid været et politisk tænkende menneske med troen på demokratiets stemme og en nuanceret tilgang til tilværelsen. I dag engagerer jeg mig i den politiske retning med langt mere livserfaring og viden i rygsækken.

Jeg tror på udvikling gennem samarbejde og har stor respekt for andres formåen.

Jeg er på alle mulige måder et foreningsmenneske, og har altid engageret mig i de diverse projekter og foreninger i Odder Kommune - både i byen og oplandet. Jeg har slet ikke tal på det bestyrelsesarbejde, jeg har kastet mig ud i gennem tiden for at være med til at sætte dagsordenen og gøre en forskel.